Formidling

Formidling, læring og arrangementer

Formidlingsprogrammets mål er å gi publikum innsikt, fordypning i og begeistring for museets utstillinger om teknikk, vitenskap og medisin. Til utstillingene følger spennende formidlingsprogram med omvisninger og et bredt og variert utvalg arrangementer.

Læringstilbud til skole og barnehage

Skoletilbudet er en sentral del av virksomheten og strekker seg fra førskole, grunnskole, videregående til voksenopplæring. Alle undervisningstilbud er utviklet ut i fra skolens læreplan. Dialog, aktivitet og inspirasjon er viktig i museets undervisningsopplegg.

Skoletilbudet strekker seg over flere fagfelt, som historie, medisin, samfunnsfag, naturfag og matte. En av hovedsatsningene var skolenes realfagsrekrutering. Det mest populære temaet var astronomi, som innbefatter tilbudene Planetariet, Astroamfi og Stjerner i sikte. Andre populære tilbud var omvisning i industrihistorie og medisinhistorie.

Skaperverksted

Oslo vitensenter skaperverksted brukes til ulike typer undervisning, hvor alle oppleggene har vekt på elevaktivitet, skaperglede og samarbeid. I forbindelse med åpningen av nytt skaperverksted, TeknoLab, er det testet ut fire nye undervisningsopplegg. Disse kombinerer ny teknologi med skaperglede. I Teknoteket, er det utviklet et nytt undervisningsopplegg, som bruker veving, en gammel håndverkteknikk, som utgangspunkt.

Programmering

Det er i løpet av det siste året tilbudt undervisning i programmering til barn fra barnehagealder til videregående skole. Vår nisje, er at vi tar kodingen ut av skjermen og inn i den fysiske verden. Det du programmerer på skjerm, har en effekt på noe fysisk, som for eksempel 3D-modeller, mønstre, roboter, musikkinstrumenter og biler.

Satsning på Oslo øst

Oslo vitensenter er regionalt vitensenter for Oslo og omegn, noe som betyr at vitensenterets ansvarsområde går ut over museumsbygget på Kjelsås. Med basis i publikumsundersøkelser, kan det fastslås at det er store grupper av byens befolkning som ikke besøker museet i dag. For å nå nye potensielle besøksgrupper, er det viktig å være synlig ute i bydelene der folk bor. Museet har derfor inngått en samarbeidsavtale med Deichmanske, hvor det holdes vitenshow og skaperaktiviteter ute i flere av bibliotekfilialene i Oslo sør og Oslo øst. Dette betyr at museet, via biblioteket, når ut til en del av befolkningen som i dag ikke føler eierskap til museet, og på siket kan dette initiativet føre til en økning av besøkende til museet fra de aktuelle byområdene.

Barnehage

Undervisningstilbudet til barnehager har økt betydelig, og vært i kontinuerlig utvikling. Undervisningsoppleggene har mottatt gode tilbakemeldinger og hovedtematikken rettet mot barnehager har vært matematikk.

Lærerkurs

Hovedsatsning på lærerkurs har vært realfagskurs for barnehageansatte og kurs i programmering og skaperverksted i skolen. Kursene har fått særdeles gode tilbakemeldinger. Felles for kursene er at de er aktivitetsbaserte, hvor deltakerne deltar aktivt. I tillegg ble andre runde med etterutdanningen Programmering og skaperverksted i skolen gjennomført. Etterutdanningen går over hele skoleåret 18/19, er et samarbeid med OsloMet, og kombinerer dagskurs med ulike temaer med en uke praksis i skaperverstedene. 

Matematikk

For første gang på flere år tilbyr museet igjen matematikkundervisning. Det er etablert nye matematikkaktiviteter for barnehage, ungdomstrinn og 3.-4. klasse. Målet er å gjøre matematikken konkret og lekende.

 • Skaperverkstedet er et fantastisk tilbud til barn og ungdom, men også for lærere som kan komme hit og lære mer. Det handler i bunn og grunn om at dagens unge må forstå teknologien, men også være med på å skape teknologi, ikke bare forbruke teknologi. Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Helg- og ferieprogram

Helg og-ferieprogrammet 2018 inneholdt et stort utvalg av aktiviteter med flere nyutviklede opplegg rettet mot et familiepublikum der lek og læring står sentralt. Et klart mål har vært å knytte aktiviteter tematisk opp til museets kjernevirksomhet. 

 • Kodepine Emma underviste i musikkodeprogrammet Sonic Pi, Politisk spillverksted med Kristina og Ole Haley, Sommerverkstedet med organisasjonen ByVerkstedet hvor publikum kunne lage fuglekasser, boombokser eller gymbager, i samarbeid med et syverksted.  Med RELOVE ble det laget myke kosedyr av gjenbruksmaterialer og tekstiler fra Hjula Væveri.
 • Det ble holdt temahelger med nye aktiviteter som formidler teknologi, historie eller realfag, som for eksempel Feministisk animasjonsverksted, hvor publikum kunne gi kvinnene en stemme ved å lage en animasjonssnutt om dem. I forbindelse med utstillingen FOLK, ble forskning på menneskelig biologisk variasjon tatt opp for de minste, med fortellingen om Abrakasebra som ble frosset ut av landsbyen fordi Gunnar geit og de andre dyrene ikke stolte på stripete dyr. Det ble utviklet et nytt astronomishow med eksperimenter og simuleringer som søker svar på universets største hemmeligheter som liv på andre planeter, sola og romraketter. Andre aktiviteter var Laserkryp, Strikkpropellbåt, LEGO WeDo, Visste du at… og ikke minst franske fly.  
 • BUILD THE CHANGE ble holdt for ellevte gang, der temaet var LEGO LOVE og besøkende kunne boltre seg i ett tonn LEGO-klosser og bygge noe de er glad i.

Medisin

I 2018 har museet tilbydd syv forskjellige undervisningstilbud innen medisin. Tilbudet strekker seg fra barnehagebarn til videregående elever. Tilbudet har bestått av; Smittsom (barnehage), Skjelettet og Kropp er topp (småskoletrinnet), BLOD (mellomtrinnet), Skjeletter i skapet, Rent og urent (videregående). FOLK (ungdomsskolen og videregående). I det dialogbaserte undervisningsopplegget FOLK - fra rasetyper til DNA sekvenser, utfordres elevene til å reflektere omkring den historiske og nåtidige forskningen på menneskelige biologiske forskjeller. Lydinstallasjonen Lyden av FOLK, utviklet i samarbeid med Grorud ungdomsråd, muliggjør en kreativ samhandling til å uttrykke seg om tema i et lydbilde.

Undervisningsopplegget Rent og urent er tilpasset Helse og omsorgs-linjen i yrkesfag og var det mest populære undervisningstilbudet på museet i 2018 med 104 omvisninger totalt. Dette tilbudet har blitt en integrert del av flere skolers undervisning innen hygiene i VG1 Helse og omsorg.

Til sammen har 3 630 elever og lærere deltatt på et undervisningstilbud innen medisinske temaer i 2018, fordelt på 185 omvisninger, noe som er en svak økning fra 2017.

27 grupper deltok på Møte med minner, et tilrettelagt tilbud for personer med demens, som har eksistert siden 2009. Omvisningene tar utgangspunkt i kulturhistoriske gjenstander som kan styrke menneskers minner og starte en dialog.  Det tilbys to ulike opplevelser: Folk og fiff i farten, om sykkeltrikk, kongelige biler og Caravelle og De nære ting, om hus og hjem fra mellomkrigstiden til i dag. Det har også blitt testet ut et nytt opplegg som tilbys fra januar 2019; God helg om musikk og uteliv, sport og fritid, lørdagsgodt og radio 1940-70 tallet. Totalt har 133 brukere deltatt på dette i året som gikk.  Tilbudet er et samarbeid mellom Teknisk museum, Geriatrisk Ressurssenter og Helseetaten i Oslo kommune.

Arrangementer og konferanser

Museet utarbeider arrangementsprogram til aktuelle utstillinger, forskning, arkiv og samlinger. Programmet tar form som kuratoromvisninger, byvandringer, debatter og dialogiske samtaleformater, foredrag, workshops, konserter, filmvisninger og festivaler. I tillegg har museet et stort aktivitetsprogram rettet mot familier, barn og unge. Et utvalg av museets mangfoldige publikumsarrangementer og konferanser.

SENT

SENT er et godt innarbeidet kveldskonsept med 18 års aldersgrense som blander forskningsformidling, populærunderholdning og mer eksperimentelle sceneformater med workshops, DJ og bar. I februar samlet 500 mennesker seg på museet til SENT over temaet øl med foredrag om tradisjonsbrygging, en gjærleksjon og muligheten til å delta i bryggeworkshop. Det ble vist fram etiketter, film og bilder og formidlet levende fra bryggeribøker og gjærjournaler fra museets historiske arkiv etter Oslobryggeriene. Et studentkor framførte ølviser og et studentbryggelaug holdt quiz.

Fiksefest

I 2018 kunne museets besøkende oppleve reparasjonsmagien i det nyåpnede velutstyrte TeknoLab.  I samarbeid med Restarters ble det arrangert to fiksefester. På SENT under LEGO-festivalen ble besøkende invitert til å ta med seg sine gamle og kjære elektroniske produkter, for å skru opp, utforske og reparere dem. Påfølgende helg fikk også barna fikse sine egne elektriske leker. Restarters stilte med en gjeng frivillige «fiksere» og museet med verktøyet.

Kjemifestivalen

Første helg i november kunne små og store følge populærvitenskapelige foredrag om kjemi i hverdagen i museets pop-up vitenskapskafé. De fikk blant annet høre om god kjemi, kjemien i kaffe og annen molekylær gastronomi, bæsj, tiss og promp i det periodiske system, plantefarging i industrien og kjemien i den tekniske konserveringen av museumsgjenstander.

På kjemitorget kunne de besøkende eksperimentere selv og se demonstrasjoner fra ansatte ved museet og skolelaboratoriet i kjemi, ved Universitetet i Oslo (UiO). I tillegg fasiliterte fotoarkivarer ved museet en workshop i cyanotopi, en gammel fotografisk kopiteknikk. Kjemifestivalen ble arrangert i samarbeid med UiO og Norsk Kjemisk Selskap.

Researchers’ Night

4 E d rsearchers night Håkon Bergseth 780Førstekonservator ved Medisinsk museum, Ageliki Lefkaditou, i samtale med forfatter og genetiker, Adam Rutherford. Foto Håkon Bergseth.

Som del av forskningsdagene og European Researchers’ Night arrangerte vi Researchers’ night – Making Sense Together, i samarbeid med Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO. Arrangementet var en tverrfaglig forskernatt med tematisk forankring i den nyåpnede utstillingen FOLK — fra rasetyper til DNA-sekvenser, og andre satsinger ved Medisinsk museum. Forskere og besøkende ble invitert til workshoper og dialogiske samtalebord i utstillingene, og en scenesamtale mellom forfatteren, genetikeren og BBC-programlederen Adam Rutherford og kurator for FOLK Ageliki Lefkaditou.  Der tok de del i to kunstneriske intervensjoner, en omvisning og et dialogisk DJ-sett. Arrangementet ble støttet av Norges forskningsråd.

Hør samtalen DNA-gap: What's missing in the history of everyone who has ever lived? med Ageliki Lefkaditou og Adam Rutherford:

Medisinske rom

I oktober åpnet Medisinske rom, en helt ny arena for åpne, trygge, fordypende samtaler mellom besøkende og fagpersoner om spørsmål knyttet til medisin, helse og samfunn. Samtaleserien bygger videre på de dialogiske samtalebordene museet har tilbudt under arrangementer de senere årene. Første arrangement i serien Medisinske rom. Diagnosens makt tok for seg kjønnsmangfold og diagnosens makt om transseksualisme, kjønnsidentitet, diagnostisering og behandling. Inviterte gjester med ekspertise innen aktivisme, medisin og historisk forskning ledet, sammen med moderatorer fra museet, samtaler i mindre grupper for de nesten 100 besøkende. Arrangementet var støttet av Fritt Ord. Medisinske rom er også en kommende utstilling som åpner i Medisinsk museum i 2020.

- Jeg vil rose museet, som skaper disse nye samtalerommene for oss. Jeg har fått et helt nytt syn på hva et museum skal og virkelig kan gjøre. Tusen takk, sier Janecke Thesen, allmennlege i faggruppa for LHBT-helse  i Legeforeningen.

4 E e Janecke Thesen 900Janecke Thesen fra faggruppa for LHBT-helse (lesbisk, homofil, bifil og trans-helse) i Legeforeningen under arrangementet. Foto Thomas Fjærtoft.

Et utvalg andre arrangementer

Den store utstillingssatsingen FOLK – fra rasetyper til DNA-sekvenser, åpnet i mars med foredrag, kunstneriske innslag og en tredagers internasjonal forskningskonferanse. Under våren ble det arrangert en serie temaomvisninger, blant annet Race: a dangerous myth?

Videre ble den internasjonale museumsdagen benyttet til å løfte museenes ansvar i arrangementet Doing and undoing race at the museum, og under Kulturminnedagene 2018 vistes den prisbelønte filmen Familiebildet, som forteller om fortiet samisk identitet, og publikum fikk møte filmskaper Yvonne Thomassen.

Utstillingen Strømbrudd – er du forberedt? åpnet med seminaret Homerisk i samarbeid med Statens institutt for forbruksforskning (SIFO). Utstillingen Fremtidens yrkesfag, i regi av Kunnskapsdepartementet fant sted på museet, og var en av regjeringens markeringer av Yrkesfagenes år.

I utstillingen Grossraum – Organisasjon Todt og tvangsarbeid i Norge 1940-1945, ble det holdt kuratoromvisninger om Hitlers polarjernbane og om Albert Speers virksomhet i Norge.

Museet feiret 80 -års jubileet for den populære håndverks- og industriutstillingen Vi kan med Kvindelige Studenters Sangforening, foredrag og framvisning av kilder fra arkivet.  


Arbeidernes dag ble feiret sammen med Arbeidermuseet og European Route of Industrial Heritage med dans ved Seilduksfabrikken ved Akerselva, synkronisert med 33 andre industriminner i Europa.

En guidet busstur til et utvalg av Oslos betongarkitektur med utgangspunktet i arkivet etter Teigen fotoatelier var høydepunktet på arkivdagen den 10. november. 

Oslo skaperfestival ble arrangert i samarbeid med Deichmanske bibliotek, Tekna, Norway Makers og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering på Deichmanske hovedbibliotek. Micro:bit party,  en todagers hackaton ble arrangert i samarbeid med Norway Makers, Kodeklubben Oslo og Åpen sone for eksperimentell informatikk ved UiO. Vi bød på familievennlige utforskende aktiviteter for 600 besøkende under Oslo Kulturnatt og Krimlaboratoriet - en uke med krimtekniske aktiviteter for skoleelever og andre besøkende.

På våren ble barnemusikalen Bydyra framført av Tusmørke i utstillingen Musikkmaskiner, og på høsten ble det arrangert flere konserter av Captain Credible på hans stedsbygde instrument i TeknoLab.

Museet var vertskap for TENK (Tech-Nettverket for kvinner) Tech Camp som samlet 200 jenter i ungdomsskolealder til sommerskole, finalen i Kikora MatteMaraton og for en landsomfattende konkurranse om realfag i samarbeid med NITO og Kahoot!

Museet var arena for Romdagen 2018 i regi av Norsk Astronautisk Forening med foredrag om Apollo 8, den internasjonale romstasjonen og romfartspsykologi.

I samarbeid med Oslo Museum arrangerte museet Akerselva-aktiviteter både som vandringer langs elva og foredrag. Dette er et ledd i formidlingssatsingen på industrihistorie som Oslo Museum og Norsk Teknisk Museum fikk ansvar for i 2010.

Skjulte kvinner - De faste utstillingene omhandler i stor grad en tid da kvinnene hadde begrensede muligheter i arbeidslivet. Men også for hundre år siden var halve befolkningen kvinner, som levde og virket i et samfunn. Historier om skjulte kvinner ble trukket frem til 8. mars og fulgt opp under studentuka ved semesterstart høsten 2018. Kvinnehistorier knyttet til museets utstilte gjenstander handlet om fabrikkarbeidere i tekstilindustrien, pionérer i bil- og flyutstillingen og offentlig ansatte.

Vi kan-utstillingen 1938 - Oslo Håndverker- og Industriforening arrangerte Vi kan-utstillingen, ved foreningens 100 års jubileum. Folk ble kjent med nye forbruksvarer fra Oslo-bedrifter. Optimisme og fremtidstro stod i sentrum, uttrykt gjennom teknologi, nyskapende utstillingsdesign, reklame og arkitektur. Utstillingsområdet langs Frognerkilen inneholdt utstillingshaller, paviljonger og forlystelsesavdeling med karusell og berg-og-dal-bane. I forbindelse med utstillingens 80-års jubileum ble brosjyrer, brev og fotografier fra arkivet vist i industriutstillingene, i tillegg til foredrag og underholdning hentet fra utstillingen.

Konferanser

 • 21. – 23. mars: Den internasjonale konferansen To Research & Exhibit Human Biological Diversity

  markerte åpningen av utstillingen FOLK – fra rastyper til DNA-sekvenser og avslutningen av forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing: ‘Race’ and ‘ethnicity’ and the science of human genetic variation 1945-2012. Konferansen søkte en tverrfaglig dialog om vitenskapelige og museale praksiser knyttet til feltet, og samlet 80 deltagere. 25 internasjonalt profilerte forskere fra humaniora og samfunnsvitenskap, genetikk, evolusjonsbiologi og fysisk antropologi presenterte under konferansen.

 • 13. november: Lærerkonferansen Skaperverksted og programmering i skolen

  ble avholdt i samarbeid med Naturfagsenteret og Utdanningsdirektoratet. På konferansen fikk over 100 lærere erfaringer fra vitensentre og skoler som er i gang med skaperverksted, diskutert modeller og muligheter, og deltatt på undervisningsopplegg i TeknoLab og Teknoteket skaperverksted. Konferansen var den første av ti konferanser som arrangeres ved de regionale vitensentrene i Norge høsten 2018 og våren 2019.

 • 25.- 26. november: Konferansen The Norwegian Conference on the History of Science

  som i 2018 ble avholdt for syvende gang, formidler forskning i vitenskaps-, medisin- og teknologihistorie fra alle perioder og geografiske områder. Den samlet om lag 60 forskere for å diskutere historiske, epistemologiske, politiske, institusjonelle og etiske temaer med relevans for både skandinaviske og globale forhold.  Teknisk museum var vert for konferansen i samarbeid med Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV), UiO. Teknisk museum er med i programkomiteen for 2020 og skal arrangere konferansen i samarbeid med MUV.

Følg oss