Den 11. september åpnet TeknoLab skaperverksted ved Teknisk museum – et fantastisk tilbud til barn og ungdom, og for lærere som kan komme og lære mer. Alt handler om dagens unge og deres forståelse for teknologi. Forstå at de kan være med å skape, ikke bare forbruke denne teknologien.

 2 A teknolab skaperverksted Gorm K Gaare 1200-Jeg tror at det vi ser her, kommer til å sette elevene bedre i stand til å være med på å løse mange av fremtidens gåter, mange av de gåtene vi ikke har klart å løse så langt, sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner under åpningen av TeknoLab. Fotograf Gorm K. Gaare.

I TeknoLab skaperverksted tilbyr vi undervisning for skoleklasser innen programmering, elektronikk og digital fabrikasjon, med blant annet bruk av micro:bit, loddebolter og 3D-printere. Realfag, programmering, tverrfaglighet og skaperglede kombineres på en unik måte. Tilbudet konkretiserer innholdet i Den teknologiske skolesekken, som ble lansert våren 2018. Rommet er også utstyrt med verdens første programmerbare micro:bit-orkester produsert av museets første «Maker in residence» Daniel Lacey-McDermott.

TeknoLab benyttes av skoleklasser, til lærerkurs og etterutdanning og er arena for ungdom ved Oslo vitensenters Talentsenter. Høsten 2018 ble det arrangert to fiksefester for elektronikk i samarbeid med organisasjonen Restarters Oslo, og en stor lærerkonferanse, Programmering og skaperverksted i skolen, i samarbeide med Utdanningsdirektoratet og Naturfagsenteret.  

Følg oss