2018

Utstillinger

Museets hovedoppgave er å ta vare på den norske kulturarven innen teknologi, vitenskap, industri og medisin og formidle fagområdenes utvikling med tyngdepunkt på de siste 200 år. Det vises faste utstillinger med gjenstander fra samlingene og temporære utstillinger hvor museet inviterer til nye, spennende og interaktive møter i fortid og nåtid. Museets hovedsatsing i 2018 har vært den temporære utstillingen FOLK.

Utstillinger 2018

FOLK–fra rasetyper til DNA-sekvenser

FOLK utforsker de historiske og nåtidens studier på menneskelig biologisk variasjon og samspillet mellom forskning, samfunn og kultur. Utstillingen diskuterer den moderne DNA-forskningen og kontroverser rundt tilgang til genetisk materiale, språk, metoder og teorier som brukes. FOLK åpner for refleksjon om hvordan fortidens forskning har bidratt til å legitimere slavehandel, kolonialisme, klasseforskjeller og nasjonalisme. Utstillingen er svært aktuell. Vitenskapelig utdaterte raseideer er fortsatt levende og nåtidens forsking er fremdeles omgitt av vanskelige spørsmål. FOLK er basert på tverrfaglig forskning og er finansiert av Norges forskningsråd og Fritt Ord. Utstillingen åpnet mars 2018.

Bildene på veggen viser: Inga Andersdatter, født i Sverige ca. 1830, Inger Nikolaisdatter Tjikkom (f. 1879), med barna Sara og Peder, Tjierrek-Ánne (Anne Abmutsdatter Kurak) (1882–1948) og Finne Johnsen Ráhka (1830–1918). Foran bildene står Lars Magne Andreassen, direktør ved Árran lulesamisk senter.

Skjeletter i skapet

Prosjektet Skjeletter i skapet, gjennomført i 2016 og 2017, inviterte til en bred diskusjon med relevante aktører og instanser om hvordan museets samling menneskelige levninger best kan forstås og forvaltes. Hvilke nye spørsmål, perspektiver og forståelser kan dette materialet føre oss til? Utstillingen med samme navn åpnet et år etter prosjektets oppstart. Den viste et utvalg av levningene, foreløpige funn og innsikter og dro en viktig og så langt manglende instans inn i diskusjonen og kunnskapsutviklingen: de besøkende. Visningsperioden ble forlenget med nesten et år på grunn av stor interesse. Prosjektet var ett av seks prosjekter i metodeutviklingsprosjektet Tingenes metode, og ble støttet av Norsk Kulturråd.

Aurora polaris

Da nordlyset ble begripelig. Tirsdag 13. juni 2017 åpnet utstillingen Aurora polaris om hvordan Kristian Birkeland, Carl Størmer og andre forskere på begynnelsen av 1900-tallet gjorde nordlyset begripelig ved hjelp av kameraer, kunstige verdensrom og matematiske modeller. Gjennom kunstverk, vitenskapshistoriske gjenstander, fotografier og interaktive installasjoner formidlet utstillingen forskningshistorien, men forsøkte også å skape en opplevelse av det uhåndgripelige og overveldende ved nordlyset. Utstillingen var en utvidelse av bidraget museet hadde på Istanbul-biennalen i 2015 og inngikk i den nasjonale jubileumsmarkeringen for Kristian Birkeland. Utstillingen ble tatt ned august 2018.

Strømbrudd – er du forberedt?

Den interaktive utstillingen Strømbrudd – er du forberedt? er basert på prosjektet Homerisk, et stort Nordisk prosjekt i regi av SIFO, finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet tar for seg kriseberedskap i husholdningene ved sammenbrudd av strømnett og digital infrastruktur. En vesentlig del av formidlingen av prosjektet er den permanente interaktive utstillingen som åpnet i Oslo vitensenter 14. juni.

Planlagte ustillinger 2019

Blind spot

Publikum inviteres til å utforske øyet og hva det er å se. Gjennom det kunstneriske eksperimentet og utstillingen Blind Spot undersøkes forholdet mellom synet, oppfattelse og menneskelige erfaringer i et spenn fra øyets blinde flekk til våre kulturelle blindsoner. Utstillingen vil inneholde historiske gjenstander satt i sammenheng med et kunstnerisk verk der deltakelse og bevegelse blir sentralt. Prosjektet utvikles i samarbeid med Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold som del av det kunstneriske forskningsprosjektet Blind spot – Staring Down the Void, med støtte fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Blind spot åpner 24. mai 2019.

Medisinske rom

For første gang siden 2009 skal det lages en ny basisutstilling for Medisinsk museum. Det er særlig utstillingen Sunn sjel i et sunt legeme som skal endres. I dag tar denne for seg helt sentrale medisinhistoriske emner, og er blant den mest etterspurte av besøkende skoleklasser. Samtidig er den ikke avpasset eksisterende behov for fleksibel bruk og formidling.Utstillinger Etter nesten 15 år er utstillingen moden for oppdatering, både i form og innhold. Med utgangspunkt i museets samling og samarbeids- og innsamlingsprosjekter, for eksempel knyttet til erfaringer med kontroversielle diagnoser som transseksualisme og ADHD, utarbeides det nå en helt ny utstilling som skal stå klar i november 2020.

IKT-utstillingen

Arbeidet med ny IKT-utstilling har startet og det er planlagt utstillingsåpning innen utgangen av 2021. Prosjektet knytter sammen forskning, forvaltning og formidling. Gjenstander vil settes i sentrum, samtidig som utstillingen skal bli en levende og aktuell arena. Tidsperspektivet vil peke mot fortid, nåtid og fremtid. Det vil samarbeides åpent og bredt med andre museer, næringsliv, teknologiutviklere, forskningsmiljøer og kunstnere. Utstillingen kommer til å fylle hele toppetasjen på museet med ca. 1000 kvm, og vil erstatte dagens data- og teleutstillinger.

Månelandingen

Den 21. Juli 2019 er det 50 år siden Neil Armstrong satte foten på månen. Månelandingen er et av de store øyeblikkene i teknikk- og vitenskapshistorien. Museet markerer jubileet med en stor interaktiv utstilling som forteller historien om romkappløpet, erobringen av månen og den store begivenheten: Månenatten da «alle» i Norge fulgte med på det som skjedde på radio og TV, guidet av romfartsekspert Erik Tandberg. I utstillingen kan besøkende prøve seg i en rekke øvelser som kvalifiserer til å bli en ekte astronaut: Spenne seg fast i Apollo 11, styre månelandingsfartøyet, teste hva du tåler av spinn i gyroballen eller skaffe deg tilstrekkelig kunnskaper om månen.

Følg oss