instrument-head01
  • Teknisk museum
  • Det fysiske kabinettet
  • Det fysiske kabinett: Introduksjon

Det fysiske kabinett: Introduksjon

Rom 2

Det fysiske kabinett ved Istituto Tecnico i Firenze, 1899. Foto: Fondazione Scienza e Tecnica.

I løpet av 1700- og 1800-tallet ble det rundt om i Europa skapt hundrevis av instrumentsamlinger – såkalte fysiske kabinetter – av ulike slag. Grunnleggelsen av Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania (Oslo) i 1811 førte til etableringen av et fysisk kabinett som skulle tjene fysikkundervisningen.

Kabinetter

Betegnelsen ”fysisk kabinett” kommer av at de første instrumentsamlingene ble oppbevart i skap eller finere stuer, som også kunne kalles kabinetter. Noen av disse samlingene ble anskaffet av rike borgere til underholdning og som statussymboler, mens andre ble brukt av lærde menn og vitenskapelige selskaper til eksperimenter og folkeopplysning.

Undervisning

Læreanstalter og universiteter bygget opp store instrumentsamlinger. Det fysiske kabinett ved Det Kongelige Frederiks Universitet (nå Universitetet i Oslo) besto i all hovedsak av instrumenter til undervisning og demonstrasjon. Instrumentene var hjelpemidler i den elementære fysikkundervisningen og mindre egnet til forskning.

Fysikkens lover

Fysikksalen ved McGill University, Montreal, ca 1900. Foto: W. Gourlie Blackie / McGill University Archives  PL028671.Instrumentene ble brukt til å demonstrere fysikkens prinsipper og lover, slik som disse hadde blitt formulert bl.a. gjennom Newtons lære om mekanikk. Blant de mest sentrale instrumentene var luftpumper som kunne vise virkningene av vakuum og apparater som kunne fremstille elektrisitet. Instrumentene kunne være meget forseggjorte, og demonstrasjonene var gjerne spektakulære. De fysiske kabinettene i Europa hadde mange like instrumenter, ofte produsert av de samme instrumentmakerne eller laget etter de samme forbildene.

 

Det fysiske kabinett - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English