instrument-head01
  • Teknisk museum
  • Det fysiske kabinettet
  • Studenter, professorer og finere fruer

Studenter, professorer og finere fruer

Obligatorisk fag

Hartvig Caspar Christie, lektor og professor fra 1859 til 1873.

Undervisningen som foregikk ved universitetets fysiske kabinett ble fulgt av et stort antall studenter. Fysikk var fra begynnelsen et obligatorisk fag ved den såkalte anneneksamen (forberedende prøver) som studentene måtte ta før de begynte sine studier i teologi, filologi, jus eller medisin. Frem til midten av 1800-tallet var det 50-70 studenter per år som fulgte fysikkundervisningen, og rundt 1870 hadde antallet steget til ca 200. I 1870-årene skjedde det en omlegging. Praktiske øvelser i fysikk ble en del av undervisningen for reallærere, mens fysikk opphørte å være obligatorisk fag ved anneneksamen.

Fysikkprofessorer

Tre professorer sto for det meste av fysikkundervisningen frem til 1870-årene; Jens Jacob Keyser (professor 1814-1847), Lorentz Christian Langberg (lektor og professor 1847-1857) og Hartvig Caspar Christie (lektor og professor 1859-1873). Professorenes arbeid besto hovedsakelig av undervisning og administrasjon. De hadde små muligheter til å drive forskning.

Åpent for publikum

Professor Keyser brukte også instrumentsamlingen til demonstrasjonseksperimenter for byens borgerskap – finere fruer som kunne betale de inngangspengene han krevde for denne underholdningen. Demonstrasjonene mislyktes ofte, og det ble sagt at professorens vrede og skjellsord gjerne ble rettet mot hans ulykkelige assistent.

Det fysiske kabinett holdt åpent for publikum to timer hver mandag. I 1841 ble det også bestemt at studentene selv skulle få adgang til å bruke instrumentene under tilsyn. I 1852 flyttet instrumentsamlingen og undervisningen fra lokaler ved Christiania Torv til de nye universitetsbygningene i Karl Johans gate.

Det fysiske kabinett - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English