instrument-head01

Universitetets fysiske kabinett

Instrumentsamlingen

Det fysiske kabinett flyttet til universitetets lokaler i Karl Johans gate i 1852. Foto: Severin Worm-Petersen.Det fysiske kabinett ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Christiania (Oslo) besto i første rekke av demonstrasjonsinstrumenter til bruk i fysikkundervisningen. Instrumentene var mindre egnet til vitenskapelige undersøkelser eller forskning. De første instrumentene ble overtatt fra Bergseminaret på Kongsberg og Krigsskolen i Oslo i 1814. Mange av instrumentene var av eldre dato. I 1815 ble det gitt en statsbevilgning til kjøp av instrumenter på dødsboauksjonen etter Thomas Bugge i København.

Samlingen vokste gjennom flere kjøp av instrumenter i utlandet, særlig fra London og Paris. I enkelte tilfeller kom fysikkprofessorene hjem fra sine utenlandsturer med brukte instrumenter. Den britiske instrumentmakeren Edward M. Clarke (1791-1859) var en viktig leverandør. Han produserte bl.a. elektromagnetiske og optiske instrumenter, og smykket seg med å ha universitetet som kunde i salgskatalogene sine. Fra midten av 1800-tallet ble stadig flere av instrumentene produsert av norske instrumentmakere.

Klassifisering

I 1859 ble Hartvig Caspar Christie (1826-1873) lektor i fysikk, og fikk ansvaret for Det fysiske kabinett. Han begynte straks å lage «en fuldstændig og aldeles nøiagtig catalog» over instrumentsamlingen, «hvilket hidtil har manglet». I katalogen førte han inn hvert enkelt instrument med opplysninger om når og av hvem det var produsert.

Det fysiske kabinetts lokaler i Øvre Slottsgate 2, perioden 1829-1852.Christie delte instrumentene inn i sju klasser: «Optik», «Mechanik», «Magnetisme», «Electricitet», «Varme», «Meteorologi» og «Akustik». Den samme klassifiseringen la han til grunn for en tobinds lærebok i fysikk (1864-65). Boken presenterte flere av instrumentene i Det fysiske kabinett og ble skrevet som en veiledning for studentene.

Det fysiske kabinett - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English