instrument-head01
  • Teknisk museum
  • Forskning og eksperiment
  • Forskning og eksperiment: Introduksjon

Forskning og eksperiment: Introduksjon

Rom 4

Birkelands laboratorium på universitetet.Ved universitetet i Oslo ble det et sterkere fokus på forskning og eksperimenter mot slutten av 1800-tallet. Dette bidro til å gi instrumentene en ny rolle.

Forskningsuniversitetet

Gjennom det meste av 1800-tallet hadde universitetets viktigste oppgave vært å utdanne de som skulle bli statens tjenere – embetsmennene. Det var undervisning, ikke forskning, som stod i sentrum for professorenes virksomhet. Mot slutten av århundret endret dette seg. Ikke minst innenfor fysikkfaget ble det nå et sterkere fokus på forskning – forskning som bygget på gjennomføring av eksperimenter.

Ofte arbeidet fysikerne tett sammen med forskere fra andre fag. Matematikeren Carl Anton Bjerknes (1825-1903) og fysikeren Kristian Birkeland (1867-1917) bidro begge til oppkomsten av det nye forskningsuniversitetet. Særlig Birkeland skulle bli en eksperimentalfysiker av internasjonalt format.

Fra auditoriet til laboratoriet

Nordlys observert i Bossekop nordøst 21. Jan. 1839. Kolorert og avfotografert av Severin Worm-Petersen etter en tegning av kunstneren Bevalet. Han var med på en ekspedisjon til Bossekop i 1839, ledet av den franske marinelegen og zoologen Paul Gaimard. NTM UWP 9687. Foto: Norsk Teknisk Museum.Instrumentene ved Det fysiske kabinett hadde først og fremst vært brukt til undervisning og demonstrasjoner i auditoriet. Innenfor rammen av det nye forskningsuniversitetet fikk instrumentene anvendelse på en ny arena – laboratoriet.

Endret bruk stilte nye krav til instrumentene. Mens de i auditoriet ble brukt til demonstrasjon av kjente fysiske prinsipper, var de i forskningslaboratoriet del av arbeidet med å frambringe ny kunnskap. I undervisningen skulle instrumentene benyttes flere ganger, og de var derfor gjerne forseggjorte og vakre. Forskningsinstrumentene ble derimot spesialkonstruert for ett enkelt forsøk, og var laget uten samme omtanke for estetiske og håndverksmessige kvaliteter.

Forskning og eksperiment - utvalgte gjenstander

     
 

Teknisk museums åpningstider

I skoleåret:
Tir–fre: 9–16 | Lør–Søn: 11–18 | Man: Stengt, med visse unntak.

Kr. himmelfart:
Torsdag 30. mai: 11–18
Fredag 31. mai: 9–16

Pinsen 2019:
Lørdag 8. juni: 11–18
Søndag 9. juni: 11–18
Mandag 10. juni 11–18

Sommeråpent
22. juni–18. august: 11–18

Museet er stengt på disse dagene:
Julaften, 1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.

Les mer om åpningstider.

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English