NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Akers mekaniske Verksteds arkiv på listen til Norges dokumentarv

"Arkivet etter Akers mekaniske Verksted 1841-1982" har blitt tatt opp i Norges dokumentarv. I 2016 var det 175 år siden Akers mek. ble grunnlagt, og dette er en god anledning til å vise frem denne viktige delen av landets skipsfarts- og industrihistorie. 

I 140 år var verftet i Pipervika en synlig del av Oslo by der Aker Brygge fortsatt et landemerke for fastboende og turister som besøker byen.

 

På slutten av 1800-tallet lå det mange skipsverft rundt Oslofjorden. Akers mekaniske Verksted i Oslo var ledende, særlig innenfor bygging og reparasjoner av jern- og stålskip. Produksjonen ble utvidet utover 1900-tallet og gikk over fra dampbåter til dieselmotorskip. Byggingen av supertankere og oljeplattformer på 1960- og 1970-tallet var plasskrevende og førte til at bedriften etablerte produksjonsenheter utenfor Oslo. I 1982 ble Oslo-avdelingen av verftet lagt ned, og området ble omgjort til det vi i dag kjenner som Aker brygge.

Arkivet etter Akers mek. Verksted ble gitt til Norsk Teknisk Museum etter nedleggelsen. Det gir en god innsikt i både tidlig mekanisk industri og norsk skips- og plattformbygging gjennom mer enn hundre år. Arkivet er tredelt, og består av skriftlig materiale med protokoller, kontrakter og korrespondanse, omkring 200 hyllemeter, en fotosamling, bestående av omkring 13000 fotografier, og omkring 5000 skipstegninger og 1100 ruller med plattformtegninger.

Les mer om arkivet etter Akers mek. Verksted på Arkivportalen og Digitalt Museum:
http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-NTM_arkiv_000000000682
https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3A%22NTM%22+text%3A%22akers%22%2C%22mek%22
http://tekniskmuseumarkiv.weebly.com/akers-mekaniske-verksted

Les mer om Norges dokumentarv her:
http://kulturradet.no/norges-dokumentarv

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3