NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Hjula Væveris arkiv på listen til Norges dokumentarv

"Arkivet etter Hjula Væveri 1855-1957" har blitt tatt opp i Norges dokumentarv der vår kulturarv synliggjøres og bevares. Hjula-arkivet inneholder hovedsakelig forretningsdokumenter som korrespondanse, kontobøker, lønningsbøker og journaler. I tillegg er det bevart omkring 180 prøvebøker med tekstilprøver fra Hjula Væveris egen produksjon, fra Nydalens Compagnie og fra utenlandske produsenter. Arkivet utgjør omkring 112 hyllemeter.

 

 

HovedbildeIndustrialiseringen i Norge startet med etableringen av mekanisk industri midt på 1800-tallet. En av de først anlagte fabrikkene var Hjula Væveri som lå ved Akerselva i Oslo fra 1855 til nedleggelsen i 1957. I en periode var veveriet en av landets største arbeidsplasser med omkring 800 ansatte, og hoveddelen var kvinner. Arkivet gir innblikk i hvilke muligheter kvinner hadde i yrkeslivet i en tid preget av strenge grenser mellom kjønnene. Et annet viktig tema er hvordan industrigründerne drev oppkjøp av fossekraft og tok i bruk ny teknologi. Teknologien ble først og fremst hentet fra Storbritannia. Både maskiner, råvarer og bygningselementer ble importert derfra. Hjula-arkivet utgjør en viktig kilde for å forstå hvor globalisert tekstilindustrien var allerede på 1800-tallet. Samlingen med prøvebøker viser hvilke tekstiler som ble produsert på fabrikken. Stoffene ble distribuert over hele landet og i Sverige. Fabrikkens bomullsstoffer og ullvarer ble brukt til hverdagsklær. Senere var fabrikken en stor produsent av trykte interiørtekstiler. Hjula-arkivet gir et verdifullt innblikk i en del av tekstilhistorien som hittil har vært lite belyst.

 

 

Les mer om Hjula-arkivet på Arkivportalen, Digitalt Museum og Digitalt fortalt:

http://arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-NTM_arkiv_000000000012
http://digitaltmuseum.no/search?query=hjula&rows=24&sort_by=&page=1&owner_filter=NTM&js=1
http://digitaltfortalt.no/things/fargerik/H-DF/DF.2326?state_id=&query=hjula&js=1&search_context=1&count=3&pos=2

Les mer om Norges dokumentarv her:

http://kulturradet.no/norges-dokumentarv

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3