NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

7. april: Teknologiske hjelpemidler – Snakk med øynene eller hendene

Søndag 7. april kl. 12 – 17 kan du møte og prate med hjelpemiddelfirma og personer som bruker hjelpemidler til å kommunisere på Teknisk Museum.

Se hele dagens program her.

Tenk deg at du ikke har mulighet til å kunne snakke med stemmen. Hvordan kunne du da fortalt hva du tenkte på og mente? Amerikanske studier tyder på at ca. 0.5 % av barn og ungdom mellom 1 – 19 år har behov for alternativ til tale. Dette utgjør omtrent 6300 barn og unge i Norge. Det finnes datamaskiner, nettbrett og bøker som gjør det mulig å kommunisere med bilder, symboler og tekst. Disse kan en styre ved å peke med fingeren, øynene eller hodet – eller på andre måter. Det kaller vi alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Søndag 7. april kan du møte og prate med hjelpemiddelfirma og personer som bruker ASK på Teknisk Museum. Det vil også være muligheter for å prøve teknologiske løsninger for ASK selv. Du vil kunne være med å lage musikk med blikket eller en bryter, høre en fortelling som forfatteren har skrevet med øynene, eller du kan selv skrive og få teksten din symbolisert med bilder.

Det er prosjektet Digjobb (www.digjobb.no) fra ISAAC Norge (www.isaaac.no) som arrangerer denne dagen sammen med Teknisk museum (www.tekniskmuseum.no). Digjobb er et prosjekt som gir arbeidsmuligheter til mennesker som bruker ASK.

ISAAC Norge er en interesseorganisasjon for mennesker som benytter ASK. 8. – 10. april arrangerer ISAAC Norge en nasjonal konferanse på Sundvollen. Et viktig tema på konferansen er vennskap, medvirkning og agentskap blant ASK-brukere. Dette er noe prosjektet Digjobb er opptatt av. Arbeid gir mennesker mulighet til å vise sin kompetanse og knytte kontakt med andre.

En av ASK-brukerne som deltar i Digjobb sier det slik:

"Jeg har ikke forandret meg som person etter at jeg fikk en jobb, men andre mennesker har forandret seg overfor meg. Dette er et viktig prosjekt fordi det hjelper mennesker som meg å få vise andre hvem jeg er."

Kontaktpersoner på Teknisk museum 7. april:

  • Daniel Scheidegger, Digjobb – 909 65 022
  • Sigve Resaland, TV 2 Skole – 952 35 882
  • Synnøve Flatebø Hoelseth, ISAAC Norge – 412 16 731

Foto: Digjobb.no. Her ser du Andreas (en av deltakerne i Digjobb) og Sigve fra TV2 skole. 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3