NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

 Livet med døden og Det hvite rommet /  cmk /  08. mai 2017

Wanda Heger er født i 1921. Hun arbeidet i mange år som sosionom i Kriminalomsorg i frihet. Hun har også skrevet bok, Hver fredag foran porten, om sitt arbeid under 2. verdenskrig. Hun har fem søsken, seks barn, 15 barnebarn og 16 oldebarn. I denne filmen blir hun spurt om sine tanker rundt det at livet snart er slutt.

Related Videos

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3