NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

 Livet med døden og Det hvite rommet /  cmk /  11. mai 2017

Lotte Rogg har arbeidet som kreftlege ved Oslo universitetssykehus siden 2000. Det å snakke med mennesker om at de antakeligvis kommer til å dø av sykdommen de har, samt å gi råd om egnet behandling, er en stor del av jobben hennes. Da avdelingen hun arbeidet ved ønsket å arrangere et kurs for pårørende til pasienter med mindre enn 6 måneder igjen å leve, oppdaget legene hvor vanskelig de syntes det var å uttale seg om forventet levetid. Dette var en viktig årsak til at Rogg begynte å forske på hvordan kreftleger formidler prognose.

Related Videos

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3