NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Det hvite rommet

Det Hvite RommetI sommer viser Nasjonalt medisinsk museum en dokumentasjonsutstilling om den praktiske håndteringen av døden innenfor ulike institusjonelle settinger, fra pleiehjem og sykehus til begravelsesbyråer, kirker og krematorier.

Gjennom en serie bilder av fotograf Håkon Bergseth gir utstillingen innblikk i forskjellige typer stell, prosedyrer, rutiner og forberedelser som utføres i forbindelse med dødsfall i dagens Norge.

Tittelen Det hvite rommet henviser blant annet til de konkrete fysiske rommene den døde kroppen oppbevares, som sykehusets kjølerom, obduksjonssalen, kapellet og kisten. I tillegg uttrykker tittelen et ønske om å åpne opp for refleksjon og ettertanke rundt et tema mange kan oppleve som vanskelig.

Det hvite rommet kan ses i forlengelse av utstillingen Livet før døden som vises på Teknisk museum frem til 1. september 2014. Gjennom en serie portretter utforsker fotograf Walter Schels og journalist Beate Lakotta erfaringer, håp og frykt hos døende.

Det hvite rommet er kuratert av André Larsen Avelin.

Utstillingen er støttet av stiftelsen Fritt Ord.

Spilleliste: 2 filmer fra utstillingen Livet med døden / Det hvite rommet

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3