NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Forskning

Forskning ved Teknisk museum

Forskning inngår som en sentral del av museets arbeid med samlingene og i forbindelse med utstillingsproduksjon og formidling. Forskningen skal bidra til målet om å utvikle og formidle ny kunnskap relatert til kjerneområdene teknologi, vitenskap, industri og medisin. 

Les mer …

Measuring the Master Race

Forestillingen om en blond, blåøyd og høyreist "germansk" eller "nordisk" elite-rase var en bærebjelke i den nasjonalsosialistiske ideologien. Boka Measuring the Master Race viser hvordan denne ideen også var utbredt blant norske akademikere på begynnelsen av forrige århundre og påvirket forskningen på nordmennenes opphav, historie og identitet.

Les mer …

Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater?

Elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940. Avhandlingen undersøker hvordan elektroniske musikkinstrumenter ble introdusert, forstått, brukt og diskutert i Norge i tiårene før 1940. Frode Weium disputerte 20. januar 2017 ved Det humanistiske fakultet på NTNU.

Les mer …

Tingenes metode

Tingenes metode er et treårig forskningsprosjekt for å utvikle en metode for museumsarbeid. Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling?

Les mer …

Museer i fengsel

Denne masteroppgaven ser på hvordan museer kan tilpasse sine undervisningsopplegg for innsatte i Oslo fengsel. Levert av Torhild Skåtun ved School of Museum Studies, University of Leicester, våren 2014.

Les mer …

The 7th Norwegian Conference on the History of Science

Welcome to Oslo 15.–16. November 2018
We are happy to welcome you in Oslo for the 7th Norwegian Conference on the History of Science. The meeting is hosted by The Norwegian Museum of Science and Technology and Museum of Cultural History by its department Museum of University History, University of Oslo.

Les mer …

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3