NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Forskning

Forskning ved Teknisk museum

Forskning inngår som en sentral del av museets arbeid med samlingene og i forbindelse med utstillingsproduksjon og formidling. Forskningen skal bidra til målet om å utvikle og formidle ny kunnskap relatert til kjerneområdene teknologi, vitenskap, industri og medisin. 

2016 tekniskmuseum 900Forskning inngår som en sentral del av museets arbeid med samlingene og i forbindelse med utstillingsproduksjon og formidling. Forskningen skal bidra til målet om å utvikle og formidle ny kunnskap relatert til kjerneområdene teknologi, vitenskap, industri og medisin. Et kjennetegn ved forskningen på museet er at den ofte foregår på tvers av etablerte fagfelt og i utstrakt samarbeid med omverden.

Museet har i de seneste årene ønsket å prioritere forskning, og forskningsinnsatsen har økt i omfang. Museet er per i dag involvert i flere forskningsprosjekter sammen med andre aktører. Se lenker til høyre på denne siden.

Museet ser også at det ligger et uforløst potensial i kombinasjonen forskning og museal formidlingsvirksomhet. Utstillingsprosjekter er i seg selv en form for kunnskapsproduksjon, der utstillingen kan ses som en ”forskningspublikasjon”. For å fremme forskning, og utvikle formidlingsvirksomheten, har museet etablert et  forsknings- og formidlingslaboratorium, The LAB.

Har du spørsmål vedrørende museets forskningsarbeid? Kontakt Joel Boaz.

Se liste over Teknisk museums forskningsprosjekter her.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3