NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Forskning

Measuring the Master Race

Forestillingen om en blond, blåøyd og høyreist "germansk" eller "nordisk" elite-rase var en bærebjelke i den nasjonalsosialistiske ideologien. Boka Measuring the Master Race viser hvordan denne ideen også var utbredt blant norske akademikere på begynnelsen av forrige århundre og påvirket forskningen på nordmennenes opphav, historie og identitet.

Jon R. Kyllingstads er vitenskapshistoriker og tidligere ansatt ved Teknisk museum.

Hvordan har rasistiske ideer preget norsk vitenskap og norsk nasjonalisme?

Boken Measuring the Master Race, av Jon Kyllingstad. Klikk for å gå til forlagssiden.

I boken Measuring the Master Race dykker forfatteren Jon Kyllingstad dypt ned i den fysiske antropologiens historie i Norge, og viser hvordan ideen om en høytstående ”nordisk rase” vant bred aksept blant norske vitenskapsmenn på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av forrige århundre.

Forestillingen om en blond, blåøyd og høyreist "germansk" eller "nordisk" elite-rase var en bærebjelke i den nasjonalsosialistiske ideologien, men bygget på raseideer som var alment utbredt i begynnelsen av det tjuende århundre. Disse ideene hentet mye av sin legitimitet fra fysisk-antropologisk forskning på europeeres fysiske egenskaper, og Skandinavia spilte her en viktig rolle fordi den skandinaviske halvøya ble ansett for å være den nordisk/germanske rasens historiske vugge.

Kyllingstad undersøker hvilken rolle skandinaviske forskere hadde i utformingen av ideen om den nordiske rase og drøfter hvordan denne ideen preget norsk fysisk antropologi, nasjonal identitet og rasehygienebevegelsen. Boka viser også hvordan disse ideene kom i miskreditt på 1930-tallet, samtidig som de i økende grad ble assosiert med etnisk rensning og folkemord i Nazi-Tyskland.

Kyllingstad leder forskningsprosjektet ”From racial typology to DNA-sequensing”, som tar for seg den historiske utviklingen av begreper om ”rase” og etnisitet innenfor antropologiske og humangenetisk forskning. Prosjektet er del av museets forskningssatning innen medisin- og vitenskapshistorie og det planlegges en utstilling med utgangpspunkt i prosjektet.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3