NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Akademi for Scenekunst

Akademi for scenekunst, Høgskolen i Østfold

Akademi for Scenekunst (Norwegian Theatre Academy) ved Høgskolen i Østfold tilbyr to unike bachelorprogram i scenekunst. Utdanningen er lokalisert i Fredrikstad og er Norges eneste tverrfaglige scenekunstutdanning. Studiene utforsker samspillet mellom billedkunst og teater, mellom teater og samfunn, og mellom teori og praksis. Studentene trenes i å kombinere kunnskap, ferdigheter og metoder fra konseptorientert billedkunst med ferdigheter, teknikker og metoder fra moderne teater og samtidens scenekunst.

Utdanningen er internasjonal og all undervisning foregår på engelsk. Akademiet rekrutterer studenter fra hele verden og kjente internasjonale scenekunstnere underviser ved akademiet. Akademiet har som mål å utfordre studentene til å være nytenkende innen skuespillerkunst og scenografi.

Akademi for Scenekunst er et møtested for studenter og kunstnere fra hele verden for studenter og kunstnere som skal bidra til å skape morgendagens kunstuttrykk. Målet er å utdanne spesialiserte scenekunstnere som kan kombinere ferdigheter, kunnskap og metoder fra konseptorientert billedkunst, med ferdigheter, teknikk og metoder både fra moderne teater og samtidige sceniske uttrykk.

Studienes kunstneriske profil

Studienes kunstneriske profil er inspirert av internasjonal scenekunst hvor persepsjon av bilder, rom, lyd og kroppslighet er likestilte elementer. Scenekunst som eksperimenterer med klassikere og sammenstillinger av kunstartene blir brukt som referanser for en undersøkende forståelse av hvor teaterkunstens utfordringer finnes i dag. Forskjellige former for samspill mellom scenografi (rom) og skuespill (mennesker og deres handlinger) er vesentlig i utdannelsen. Det er fokus på å opparbeide reelt kunstnerisk samarbeid mellom studentene og å skape reelle og utfordrende møter mellom studenter og scenekunstnere fra flere forskjellige land og kunsttradisjoner.

Linje for scenografi

Linjen utdanner scenografer som kan utvikle konsepter for ulike former for scenekunst: fra komplekse teaterproduksjoner ved store teatre til prosjekter for eksperimentelle rom - og tidsbaserte kunstuttrykk. Utdanningen legger stor vekt på å oppøve studentenes evne til presis visuell kommunikasjon ved bruk av tegninger, modeller og digitale medier. Samarbeid med skuespillerstudentene inngår som en viktig del av studiet.

Linje for skuespill

Linjen utdanner skuespillere og utøvere som ved bevisst bruk av kropp, stemme og bevegelighet kan spille roller, arbeide med objekter, og som kan inngå i iscenesatte visuelle komposisjoner. Linjen for skuespill utdanner skuespillerne til både å arbeide selvstendig med scenekunstproduksjon og å fortolke roller eller rollefunksjoner i produksjoner iscenesatt av instruktører, koreografer eller andre kunstnere. Samarbeid med scenografistudentene inngår som en viktig del av studiet.

Kunstnerisk råd:

Robert Wilson
Tim Etchells
Anna Viebrock

Ledelse:

Professor Serge von Arx, kunstnerisk leder – scenografi
Camilla Eeg-Tverbakk, kunstnerisk leder – skuespill
Anne Berit Løland, administrativ leder