fbpx
Skip to main content
To english site

Tingenes metode

Tingenes metode er et treårig forskningsprosjekt for å utvikle en metode for museumsarbeid. Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling?


Tingenes metode er et treårig forskningsprosjekt for å utvikle en metode for museumsarbeid. Hvordan kan museene kombinere ønsket om åpenhet og inkludering med sine kjerneaktiviteter forvaltning, forskning og formidling? Det er spørsmålet som Tingenes metode skal bidra til å besvare. Som tittelen tilsier så er hypotesen for prosjektet at tingene, museumsgjenstandene, spiller en nøkkelrolle for å få til dette. Hypotesen er at ved å ta utgangspunkt tingene, og la tingene styre hvem man involverer og hvordan man involverer dem, er det mulig å arbeide med museets kjerneoppgaver samtidig som man åpner for inkludering av andre grupper i arbeidet.

Tingenes metode har hovedfokus på museenes samfunnsrolle, og tar utgangspunkt i Bruno Latours teorier som han utforsket i utstillingen Making things public. Latour ønsket å utforske hvordan demokratiutøvelse kunne gjøres helt annerledes gjennom å insistere på å ta utgangspunkt i ting og materialitet – som en kontrast til avgrensede politiske saker. Gjennom fokuset på ting og på hva de kan samle av argumenter og aktører omkring seg, demonstrerte utstillingen en radikalt annen måte å tenke om forsamling og representasjon på. Utstillingen viste at om vi tar utgangspunkt i ting, undersøker hvem og hva tingene representerer og lager forsamlinger på den bakgrunnen – så vil politisk deltakelse og måten politiske saker etableres på kunne endres radikalt.

De hovedsakelige innsiktene Tingenes metode bygger på er at ting er relasjonelle og kan forstås som både objekt og forsamling. En ting kan være et helt konkret objekt, en fysisk gjenstand som ligger på magasinet. Samtidig er enhver gjenstand relatert til en rekke andre aktører som gjennom historien eller i samtiden har vært med på å gi mening til gjenstanden. Om museene tar utgangspunkt i sine gjenstander og samlinger, og spør hvem som kan involveres i samtalen om hvilke historier som skal fortelles, kan andre fortellinger og personer som ellers ikke ville blitt hørt framtre. Metoden legger dermed til rette for en annen representasjon omkring gjenstander og er et alternativ til at museene alene velger hvilke historier som skal fortelles.

Prosjektet har som formål å bidra til å utvikle nye arbeidsmetoder som med utgangspunkt i museenes gjenstander og samlinger, kan svare på de reelle utfordringene museumsansatte møter i arbeidshverdagen sin når de skal kombinere brukermedvirkning, forskning, forvaltning og formidling.

De tre konkrete problemstillingene prosjektet undersøker er derfor:

1. Hva vil det si å tenke at ting er relasjonelle?
2. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene gjøre at museet åpner seg for nye mennesker og nye perspektiver?
3. Hvordan kan det å ta utgangspunkt i tingene bidra til utviklingen av nye metoder for tverrfaglig samarbeid på museene?

Tingenes metode er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo MuseumKulturhistorisk museum og Norsk Teknisk Museum. Problemstillingene utforskes gjennom ulike delprosjekter ved disse institusjonene.
Prosjektet vil løpende formidles på denne nettsiden www.tingenesmetode.no og resultatene presenteres i ulike publikasjoner og på konferanser.

Les mer om Tingenes metode i Museumsnytt.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråds samfunnsrolle program (2015-2017) og resultatet av prosjektet skal ha relevans for hele museumssektoren.

Prosjektleder Henrik Treimo (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)
Prosjektkoordinator Hege Huseby (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.)

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

           

Dette er de gamle nettsidene våre, og de blir ikke oppdatert lenger. Du finner de nye nettsidene våre her.