NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Klar for eldrebølgen?


 Utstillingsperiode: 11. juni 2009 - 30. august 2009

 

klarforeldrebolgen2


Teknologirådet
og Nasjonalt medisinsk museum setter alderdom i 2020 på dagsorden med utstillingen Klar for eldrebølgen?
Utstillingen reflekterte over hvilke krav, ønsker og behov fremtidens eldre vil ha og hvilke utfordringer samfunnet vil stå overfor i fremtiden.

Innen år 2035 vil det være dobbelt så mange eldre over 80 år. Flere vil være friske, ha sterk økonomi, høy utdanning, være aktive samfunnsdeltakere og kravstore forbrukere. Men flere eldre betyr samtidig flere pasienter. Behovet for helse- og omsorgstjenester vil vokse markant, samtidig som tilgangen på arbeidskraft vil være knapp. Omsorgsteknologi blir viktigere både for friske og syke eldre i fremtiden. Det kan være GPS-sporing av demente, smarthusteknologi i omsorgsboliger og kroppssensorer for kronikere.

Utstillingen tok utgangspunkt i en undersøkelse om fremtidens alderdom i regi av Teknologirådet. Med utstillingen fulgte et debatthefte om temaet.

Utstillingen stod på Norsk Teknisk Museum i perioden 11. juni - 30. august. En del av den ble vist på Skadeforebyggende forums årskonferanse 17. – 18. november og på Sykehjemsetaten i Oslo kommune fra 28. november 2009 og ut januar 2010.

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3