NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

 • 025d 720
 • 045d 500
 • 135d 720
 • 322 720
 • 373d 720
 • 707d 720
 • 737d 720
 • 757d 720
 • 763d 720
 • 846d 720
 • 901d 720
 • 993 720
 • mørkerom 720

Mind gap

Se utstillingen om hjernen og hjerneforskning: Mind gap! Designet av Robert Wilson.Obs! Avsluttet utstilling. En spektakulær utstilling om hjernen og hjerneforskning i Norge! En sanselig og engasjerende opplevelse som en del av utstillingen. Design: Robert Wilson.

Les mer …

Om og fra utstillingen

hodeskallelogo_120Les hva media har sagt om utstillingen til nå: Gå til medieomtale av Mind gap. Bilder fra utviklingen av utstillingen og fra åpningen finner du her: bilder fra Mind gap.

Mind gap er en spektakulær utstilling som er verdt å få med seg! Les bare hva media har sagt om utstillingen til nå: Gå til medieomtale av Mind gap.
Bilder fra utviklingen av utstillingen og fra åpningen finner du her: bilder
.
Begge mapper og Mind gap sin egen nettside utvides utover i utstillingsperioden, t.o.m. des. 2012.

Mind gaps forskere

Hjernen kan ses på som en by. Med bydeler, bygårder, parker, plasser, veier, broer - og mennesker som snakker sammen og beveger seg. Hjerneforskere kan se på "byen sin" utenfra og ovenfra, eller gå tettere på og studere byens indre liv. Hjernen er en by... Med bydeler, bygårder, parker, plasser, veier, broer og folk som lever livene sine. Hjerneforskerne studerer byens liv i detalj.

Les mer …