Utvidelse av Oslo vitensenter

Norges første vitensenter er igjen Norges største! Oslo nye vitensenter på Teknisk museum åpnet 13. desember 2016.

 I blodet900

Oslo vitensenter arbeidet i 2016 med utvidelse og videreutvikling av virksomheten. Arbeidet innebar utvidelse av utstillingsarealet med 650 kvadratmeter, utvikling av nye temaområder, videreutvikling av den pedagogiske profilen og tettere kobling til museets øvrige utstillinger. Det utvidede arealet ble åpnet 13. desember av ordfører i Oslo, Marianne Borgen. Det nye utstillingsarealet inneholder tre nye soner, med hvert sitt tema, og en tribune for vitenshow og skoleundervisning. Etter utvidelsen er Oslo vitensenter det største vitensenteret i landet, med sine 2300 kvadratmeter.

De tre nye sonene; I blodet, Se lyset og På TV

I utstillingssonen I Blodet kan de besøkende utforske kroppen, og lære om grunnleggende emner innenfor kropp og helse. Hovedinstallasjonen er utviklet i samarbeid med SixSides AS og er en reise gjennom blodbanen. På vei gjennom blodbanen er man innom organene hjertet, lungene, milten, tarmene, musklene og nyrene. Man lærer om hvilken funksjon organene har, og hvorfor blodet er viktig for kroppen. På vei inn i installasjonen plukker den besøkende med seg en rød blodcelle, som fungerer som guide gjennom resten av blodbanen. På slutten av rundturen leverer man fra seg blodcellen og man kan ta et bilde av seg selv, en cellfy, som blir til en liten blodcelle, som strømmer ut i den store blodstrømmen av alle som har besøkt utstillingen.

I utstillingssonen Se lyset kan de besøkende utforske det elektromagnetiske spekteret, speil og optikk og oppdage hva vi ser og ikke ser. Installasjonen «Invisible Exhibition» er et scenografisk verk, og er produsert i samarbeid med kunststudenten Jan Hustak, ved Scenekunstakademiet i Fredrikstad. I installasjonen kan de besøkende utforske et rom i totalt mørke. Rommet inneholder elementer som kun blir synlige med nattkikkert og varmekamera. I tillegg er innholdet på en rekke skjermer bare synlige gjennom polaroidfiltre. I en annen del Se lyset presenteres det elektromagnetiske spekteret fra korte til lange bølger. Her kan man utforske radioaktivitet, UV-lys, farget lys, ensfarget lys og radiobølger med mobiltelefonens stråling og overgangen fra FM til DAB. Denne delen av utstillingen er utviklet sammen med Logic Interactive AS. Logic Interactive AS har også vært med å utvikle flere speilinstallasjoner, som lar de besøkende leke seg med speil og optikk.

I utstillingssonen På TV kan de besøkende se seg selv på TV med grønnskjerm. Man kan utforske den første måten å lage «levende bilder» på ved bruk av zoetrope, og bruke en «stop motion» teknikk til å lage egne animasjonsfilmer.

Vitenscenen er en nybygd scene, og skal fungere som arena for mindre vitenshow, samt skoleundervisning. Vitenscenen har sitteplass til rundt 50 elever, men kan utvides ved at den ene delen av arenaen er mobil.