Vitensenteret 25 år

NORGES FØRSTE VITENSENTER 1986 - 2011


Tidlig en morgen i 1983 åpner den da 36 årige skolelæreren Dag H. Kjelldahl Aftenposten. Det som fenger hans oppmerksomhet er en artikkel om forslagene til hva Vestbanetomten skal brukes til etter at togdriften skal stoppe i 1990. Denne morgenen endres ikke bare Kjelldahls liv, men markerer også starten på vitensenterbevegelsen i Norge.

vitensenter25aar2900.jpg

Det er kanskje ikke så underlig at Kjelldahl, som den glødende Oslo-patriot han er, og med fartstid fra USA, kommer på ideen om at Vestbanetomten er et ideelt sted for Norges første Science Centre (Vitensenter). Det som er bemerkelsesverdig er hvordan ideen så raskt engasjerer flere betydelige personligheter i Oslo. For eksempel ble daværende Oslo-ordfører Albert Nordengen helt fra starten en ivrig støttespiller for prosjektet.

Store planer

De første årene kjennetegnes av store planer både for Vestbanen, Bjørvika og andre steder i Oslo sentrum, men som så ofte i Norge lar prosjektene seg ikke realiseres så raskt som ønskelig. Det blir derfor etter hvert naturlig at ideen til Kjelldahl blir forent med planene for nybygget til Norsk Teknisk Museum på Kjelsås. Det nye museumsbygget stod klar i 1986, og i oktober 1986 åpnet den første pilotutstillingen i den delen av museet som i dag huser ”Musikkmaskiner”. De første årene var preget av en enorm innsatsvilje og pågangsmot.
Teknoteket, som pilotutstillingen raskt fikk som navn, ble synonymt med Dag H. Kjelldahl. Kjelldahl tegnet, konstruerte og bygget alle utstillingsenhetene. Han underviste og guidet skoleklasser og helgebesøkende på dagtid, for så å vaske utstillingen etter at publikum hadde dratt hjem.

Man skulle kanskje tro at Kjelldahl ville hvile på laurbærene, men Kjelldahl har alltid vært kjent for sine nyvinnende, og noen ganger kontroversielle, grep for å bringe naturvitenskapen ut til folket. I denne sammenheng er det nok å nevne etableringen av interaktive utstillinger i kjøpesentre rundt om i landet, og byggingen av et folkeobservatorium på taket av museumsbygningen på Kjelsås.

Selv om Teknoteket hele tiden har hold til i Norsk Teknisk Museum, var institusjonen en egen stiftelse inntil 1. januar 2002, da Teknoteket fusjonerte med museet. Historien etterpå har vist at dette har vært et fruktbart ekteskap. Kombinasjonen vitensenter/museum har de siste årene høstet nasjonal og internasjonal heder gjennom å bli kåret til årets museum i Norge 2011, og ved å vinne den prestisjefylte ASTC Leading Edge Award for beste publikumsopplevelse i 2009 (klimautstillingen Klima X).

I løpet av årene som er gått siden starten i 1986 har vitensenterbevegelsen i Norge gått fra å være et enmannsverk til å ha blitt en betydelig faktor i utdanningskjeden i Norge. I skrivende stund (2011) er det åtte store regionale vitensentre spredd over hele landet. I tillegg har flere kommuner og tettsteder ideer om å etablere mindre vitensentre i sitt nærområde. Alle som i dag er engasjert i dette arbeidet håper selvsagt på økt forståelse for naturvitenskap og teknologi blant befolkningen. Kun økt kunnskap og forståelse vil sikre et levende demokrati, og sikre velferdsnasjonen for fremtidige generasjoner. 

 

 vitensenter 25aar900.jpg