NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Apparatpult

  • Sist oppdatert: 29 januar 2015

NTM NEBB 180: Anders Beer Wilse fotograferte kraftstasjoner oppdrag for Norsk Elektrisk & Brown Boveri. Her er en apparatpult for tre 6000 Volt trefasegeneratorer og for en 35 000 volts fjernledning ved Oltedal kraftstasjon. Kraftstasjonen er den eldste ved Stavanger Elektrisitetsverk, senere Stavanger Energi, og ble satt i drift i 1909. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Teknisk Museum

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3