NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Nettutstillinger

Nettutstillingen Fotografiet i vitenskapens tjeneste er basert på fotograf Weverin Worm-Petersens fotografier. Gå til utstillingen her!Teknisk museums nettutstillinger:
Andre nettutstillingsportaler:
 • Digitaltmuseum.no
  Lansert 1. mai 2009.
  En felles nettportal for alle norske museer, der samlingene tilgjengeliggjøres på en enkel og standardisert måte til alle interesserte, uavhengig av tid og sted.
  Nettportalen er drevet av KulturIT.

 • Industrimuseum.no
  Lansert 2. desember 2009
  En felles industrihistorisk nettprotal for museene i ”Nasjonalt nettverk for teknologi- og industrihistorie”.
  Industrimuseum.no er en inngang til norske museumsressurser som omhandler industrihistorie. Den inneholder stoff om norsk industrihistorie, bransjer, bedrifter, personer og industriområder som i dag kanskje er preget av helt annen virksomhet enn industri.

 • Digitaltfortalt.no
  Lansert 3. februar 2009

  Digitalt fortalt er ABM-u sitt felles nettsted for arkiv, bibliotek og museer i Norge.

  Nettstedet skal være en base av fortellinger som viser bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv.

  "ABM-utvikling driv aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å styrke arkiv, bibliotek og museum som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjonar. ABM-utvikling arbeider på tvers av faglege sektorgrenser og ivaretek departementsovergripande samarbeidsoppgåver i tilknytning til dei tre felta." (Kilde: http://www.abm-utvikling.no)

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3