instrument-head01

NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Fortellinger om vitenskap

Vitenskapelige instrumenter har spilt en sentral rolle i utforskningen av naturen. Gjennom en unik samling av slike instrumenter forteller utstillingen historier om naturvitenskapens utvikling i Norge fra midten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet, med et særlig fokus på fysikkens fremvekst.

Instrumenter

Fysikk var på 1700- og 1800-tallet kjennetegnet av eksperimenter og systematiske observasjoner. Det forutsatte presise instrumenter. Dessuten var instrumentene nødvendige for å kunne demonstrere kunnskapen – enten det var for å overbevise andre, undervise studenter eller underholde et større publikum.

Mennesker

Forskere og vitenskapsmenn var ikke de eneste som arbeidet med fysikk. Instrumentmakerne spilte også en viktig rolle. Deres arbeid krevde spesialisert kunnskap og avansert verktøy. Samarbeidet mellom vitenskapsmenn og instrumentmakere viser den nære forbindelsen mellom vitenskap og teknologi.

Steder

Fysikk foregikk på ulike steder – i undervisningsrom, instrumentmakerverksteder, utstillingslokaler og laboratorier. I løpet av 1700- og 1800-tallet ble det i Europa bygget opp hundrevis av instrumentsamlinger, såkalte fysiske kabinetter. De fleste instrumentene i denne utstillingen stammer fra Det fysiske kabinett ved Universitetet i Oslo.

Observasjon og kartlegging - utvalgte gjenstander

Det fysiske kabinett - utvalgte gjenstander

Instrumentmakerne - utvalgte gjenstander

Forskning og eksperiment - utvalgte gjenstander

Film