NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

21.3: Utstillingsåpning FOLK – Fra rasetyper til DNA-sekvenser

FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser, utforsker samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker. Utstillingen er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum og åpnet 21. mars 2018.

3 2format m tekst900TEGNING: Halfdan Bryn, Über die Augentypen in Norwegen (1927)

FOLK - from racial types to DNA sequences

Se norsk oversettelse nederst i denne teksten.

Biological differences and similarities among human groups have been a topic of research since the Enlightenment. This research has been shaped alongside changing social ideas on race, identity and belonging. The high time of scientific racism is over. But racism still exists in our societies. FOLK explores the interactions between science, society and culture and considers the profound impact of such scientific practices on whole societies and the lives of individuals.

The heyday of scientific racism is over, but racism still exists in our society. Despite the ways that research shows us it does not make sense to sort people into biological races, such ideas have not disappeared. They live on – not only in extremist ideologies, but also in how we relate to each other in our daily lives.

In FOLK you can see examples of contemporary genome research and historical race science. The exhibition also sheds light on the interactions between science, society, and culture, and points to the profound consequences that such research can have for society and the lives of individuals.

The exhibition is produced by the National Medical Museum at the Norwegian Museum of Science and Technology (Norsk Teknisk Museum). It is supported by the Research Council of Norway and the Fritt Ord Foundation.

FOLK – Fra rasetyper til DNA-sekvenser

Biologiske forskjeller og likheter mellom folkegrupper har vært gjenstand for forskning helt siden opplysningstiden. Slik forskning har vært preget av vekslende ideer om rase, opphav og identitet. Den vitenskapelige rasismens storhetstid er over. Men det finnes fortsatt rasisme i samfunnet vårt. FOLK - fra rasetyper til DNA-sekvenser, utforsker samspillet mellom vitenskap, samfunn og kultur og peker på de store konsekvensene vitenskapelig rasisme har hatt og fortsatt har for samfunn og enkeltmennesker. Utstillingen er produsert av Nasjonalt medisinsk museum på Norsk Teknisk Museum.

Utstillingen er støttet av Norges forskningsråd og Fritt ord.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3