NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Norsk Teknisk Museums samlinger


Utdrag fra Teknisk museums samlinger, presentert på digitaltmuseum.no

Du kan søke i Teknisk museums samlinger på www.DigitaltMuseum.no.

En av Norsk Teknisk Museums hovedoppgaver er å bygge opp og forvalte store samlinger av gjenstander, fotografier, arkiver, bøker og film knyttet til industri, teknologi, naturvitenskap og medisin.

Museets gjenstandssamlinger består av omkring 40 000 gjenstander som dokumenterer industri-, teknologi- og vitenskapshistorien. I tillegg har museet en samling bestående av omkring 10 000 gjenstander med tilknytning til medisinsk historie. Alle samlingene er registrert i databaseprogrammet Primus.

Lån/utleie av museums gjenstander

Norsk Teknisk Museum låner eller leier ikke ut museets gjenstander til film- og TV-innspillinger, reklame eller privat bruk. Vår oppgave er å bevare disse gjenstandene for ettertiden og sørge for at de er tilgjengelige for fremtidige generasjoner. Vi stiller derfor strenge krav til gjenstandenes behandling og oppbevaringsklima.

Rutiner ang. utlån av gjenstander til andre museer finnes her: http://www.tekniskmuseum.no/utlan 

Inntaksstopp

Norsk Teknisk Museum har innført inntaksstopp inntil videre på grunn av gjennomgang og arbeid med våre eksisterende samlinger. Vi tar bare unntaksvis inn gjenstander til pågående utstillings- og dokumentasjonsprosjekter, samt gjenstander som vurderes å ha en unik nasjonal betydning. Det er ikke mulig å avlevere gjenstander til museet uten å avtale på forhånd.

Verdivurdering

Norsk Teknisk Museum gir ikke verdivurdering av gjenstander for salg. Museet er medlem av ICOM (International Council of Museums) og følger derfor ICOMs etiske regelverk som innebærer at museer ikke direkte eller indirekte kan ta del i kjøp og salg av kulturhistoriske gjenstander.

Ref. ICOMs ICOM Code of Ethics for Museum §8.14 og §8.15

Kontakt

Spørsmål om museets gjenstander kan rettes til en av museets konservatorer:

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3