NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

FREMTIDENS YRKESFAG

31.08: Utstillingen «Fremtidens yrkesfag»

Fremtidens yrkesfag900
Utstillingen "Fremtidens yrkesfag" viser frem yrker vi kjenner i dag og nye yrker som vil komme i fremtiden. Utstillingen retter seg i hovedsak mot ungdom som skal velge utdanning på videregående skole og deres foresatte.

Av søknader til videregående skole for høsten 2018 var 50% av alle søknader til yrkesfag. Men samfunnet trenger flere søknader til yrkesfag i årene som kommer, da det er estimert at Norge frem mot 2035 vil ha behov for opptil 90.000 nye fagarbeidere frem mot 2035. Både NAV og partene i arbeidslivet har pekt på at yrkesfag og fagbrev vil være den sikreste veien til jobb i fremtiden. 

Utstillingen «Fremtidens yrkesfag» vil få frem at vi fortsatt vil trenge de fleste av våre tradisjonelle yrkesfag, men de vil endre seg på grunn av digitalisering og teknologisk utvikling. Da undersøkelser har vist at 7 av 10 skoleungdommer råder seg med sine foreldre når de skal velge hva de skal studere på videregående, er det viktig å få ut informasjon om fordelene med å velge yrkesfag både til ungdommen og deres foreldre.

På utstillingen vil man få se en del utvalgte yrkesfag, og man vil også få utdelt brosjyren «10 gode argumenter for å velge yrkefag». I tillegg vil man få anledning til å delta i en konkurranse om beskrivelsen av et fremtidsyrke, hvor 3 heldige vinnere vil kunne vinne en iPad Pro.

Utstillingen pågår fra 31. august – 15. september i 2. etasje (på mesaninen). I helgene vil det være morsomme og interessante aktiviteter som vil illustrere noen utvalgte yrkesag. Se helgeprogrammet for nærmere detaljer.

Ustillingen er produsert av WorldSkills Norway på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3