NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Lærerstyrte oppgaver

Artikkelindeks

Videregående skole

stråling web
STRÅLING - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

Oppgaver tilpasset Vg1 Naturfag med temaer knyttet til stråling; UV-stråling, røntgen, radioaktiv stråling, MR og nordlys.Eleven får bl.a. se Birkelands originale terrella som han brukte i flere av sine nordlys-eksperimenter.

 

 

 OPPGAVER og FASIT


Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO

 


HVORDAN HAR VI DET? - Lærerstyrte oppgaverHvordan har vi det wev

lærerstyrte oppgaver

Oppgaver knyttet til utstillinegn God bedring.

Utstillingen løfter fram livet og arbeidet på norske sykehus.
Fortellinger fra ansatte, pasienter og pårørende viser skiftende syn på det friske og det syke mennesket.
Gjennom ca 500 gjenstander, over 100 fotografier og ulike lyd- og bildefortellinger vises eksempler på prosedyrer og praksiser, undervisning, pleie og behandling fra de siste 150 år.
Utstillingen inneholder interaktive elementer og er tilpasset både voksne og barn.

6 oppgavesett med 6 ulike tema:
1. Sykehuset, 2. Fødsel, barsel og barn, 3. Håp,
4. Innleggelse, diagnose og rapportering, 5. Medisin og hygiene og 6.Rundt sykehussengen:

HVORDAN HAR VI DET? OPPGAVER

Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO


biler web
BILER - Lærerstyrte oppgaver

lærerstyrte oppgaver

Oppgavesett knyttet til flere av museets biler; Benz, T-ford, Bugatti, Buick, Rolls Royce, Bluebird, Volkswagen og Svartemarja

 

BILER OPPGAVER

Pris: Inngang (30,- per elev)
PRAKTISK INFO


HJULA VÆVERI
- KILDER TIL KUNNSKAP - Lærerstyrte oppgaver (nettbasert på skolen)

lærerstyrte oppgaver

Hjula Væveri 500Dette digitale undervisningsopplegget omhandler arkivet etter Hjula Væveri, som lå ved Sagene i Oslo, i perioden fra 1850 - 1890. Hva kan kildene fortelle oss om veveriet, arbeiderne og fabrikkeier Halvor Schou? 

Oppgavene er lenket opp mot en rekke kilder fra arkivet, og målet er at elevene skal få kjennskap til ulike typer kilder, kildebruk og hvordan en historiker arbeider.

 

Klikk på lenken under:
http://www.tekniskmuseum.no/hjula-vaeveri-kilder-til-kunnskap

Læringstilbudet er også tilgjengelig på NDLA; Digitale læremidler for videregående opplæring:

Halvor Schou: http://ndla.no/nb/node/147806
Fabrikken: http://ndla.no/nb/node/147747
Veverimetseren fra Leeds: http://ndla.no/nb/node/148653
Jomfru Biseth: http://ndla.no/nb/node/148791

NB: Ikke læringstilbud på museet, 
men nettformidling med utgangspunkt i ett av museets arkiver

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3