NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Pedagogisk profil

 

MÅLGRUPPER
Teknisk museums og Oslo vitensenterets læringstilbud spenner fra barnehager til videregående skole. Tilbudene tar utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet, og i utstillingene og gjenstandene på museet.  
 
 
MÅL
Målet med læringstilbudet er at elevene og barnehagebarna skal få lyst til å lære mer. De skal ha erfart eller lært noe nytt og det skal oppleves relevant. Mange læringstilbud har høy grad av deltagelse og aktivitet. Dialog og praktiske oppgaver legger til rette for refleksjon og utvikling av ferdigheter. Vi håper at elevene kan bli overrasket, at de har det morsomt og at de får lyst til å komme tilbake.
 
Museet arbeider ut fra et dialogbasert og konstruktivistisk læringssyn, hvor læring  oppstår i samspill mellom elever og omgivelser. Et konstruktivistisk læringssyn ser på læring som en prosess der hvert enkelt individ må være aktive konstruktører av kunnskap.
 
Teknisk museum er både et museum og et vitensenter. Et besøk hos oss vil ofte være en blanding av formell læring med et definert formål og ikke minst uformell læring som drives av frivillighet og egen interesse. Uformell læring skjer utilsiktet og kan skje på besøk i utstillinger eller på omvisninger. Museets egenart, blant annet i form av utstillinger, installasjoner og ansattes kompetanse, gir viktige læringserfaringer som bygger opp under å treffe ulike elever med ulike bakgrunner.
 
 
FLERFAGLIG
Metodene for undervisningen varierer mellom omvisninger, presentasjoner, aktiviteter og show. Museet har om lag 25 ulike læringstilbud med museumspedagoger, og jobber for tiden med å utvikle flere lærerstyrte aktiviteter. Aktiv bruk av installasjonene i vitensenteret skal øke forståelsen for naturvitenskapelige fenomen. I 2015 ble Teknoteket Makerspace etablert på museet. Her kan elevene eksperimentere selv og på den måten erfare en rekke fysiske og tekniske prinsipper. Målet er å inspirere barn og unge til å lage ting selv.
 
Noen tilbud har et sterkt historiefokus, f.eks. Den industrielle revolusjon, mens andre fokuserer på realfag, for eksempel Skjelettet. De fleste av læringstilbudene kombinerer allikevel samfunnsfag og naturvitenskap. Samfunnsmessige perspektiver styrker opplevelsen av realfagenes relevans, og realfaglig kompetanse og teknologiforståelse styrker den enkeltes forståelse av og deltakelse i samfunnsutvikling og debatt.
 
«Veldig bra at elevene ble delaktige i omvisningen»
(tilbakemelding på Nordlys og magnetisme)

12015 skjelettet21 2015 vitenshow1 2015 nordlys

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3