NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Mekaniske leker fra Oslo

Utstillingsperiode: november 2010 – t.o.m. februar 2011.

 

I desember 1948 ble det annonsert i Aftenposten for "Årets julepresang": Et ekte mekanisk leketog med fjæropptrekk og rund skinnegang! Nå kan du se etterkrigstidens leketøy i en miniutstilling på Teknisk museum.

Lekene hadde sterke farger og var svært rike på detaljer. Så like de ekte togene, bilene og traktorene! Synet sendte mangt et barnesinn til fantasiland med konduktørfløyte, dampsky og lyden av toget som tøffer av gårde...

Mannen bak leketøyene var Reidar Werner Bakke, som like etter krigen startet et finmekanisk verksted i en bakgårdsbygning i Storgata i Oslo. Der produserte han leketog og lekebiler av blikk og stål.

På slutten av 1940-tallet og videre på 1950-tallet utviklet Bakke en rekke forskjellige tog- og bilmodeller: togsett med lokomotiver og vogner, lastebiler, stigebiler, personbiler og traktorer.
Mange av lekene hadde en opptrekksmotor slik at de kunne gå av seg selv, og en smart frikoblingsmekanisme gjorde at de tålte å bli lekt med uten at fjæren til opptrekksmotoren røk. De ble pakket i esker med malte bilder av susende damplokomotiver, arbeidende beltetraktorer og ulende brannbiler.

Bakkes mekaniske leker var en salgssuksess. Totalt produserte den lille bedriften hans om lag 200.000 leker. Verkstedet hadde fire faste ansatte, og i tillegg ble mye monteringsarbeid satt bort på akkord som hjemmearbeid. I 1962 ble firmaet avviklet, delvis på grunn av en usikker fremtid. Importerte plastleker hadde nå for alvor begynt å ta sin del av markedet.

– Hos mange som var barn på 40-,50- og 60-tallet, vil nok disse lekene vekke sterke og gode minner, sier konservator Frode Weium, som også er leder for prosjektet.

– Lekene forteller dessuten noe om industrien i Oslo etter krigen. Reidar Werner Bakkes bedrift var typisk for mange små industribedrifter som etter hvert forsvant fra Oslos indre by.

Kontakt for utstillingen: Konservator Frode Weium, tlf 22 79 60 26 / 93 45 44 89 eller på e-post


Fra en bakgårdsbygning i Storgata

Reidar Werner Bakke ble født på Grønland i Oslo i 1921. Han gikk ut fra Oslo Fag- og forskole i 1938, og fikk deretter lærlingplass som dreier i Brødrene Sundt Verktøimaskinfabrik. Senere tok han fagbrev som dreier og verktøymaker.

I 1946 etablerte han ”R.W. Bakke, Finmekanisk verksted” i 2. etasje i en bakgårdsbygning i Storgata 26. I starten var verkstedet underleverandør for andre verksteder, men det trengte snart flere ben å stå på. Dette ledet til produksjonen av mekaniske leketøy. Alle lekene ble tegnet av Bakke selv, og han laget også alt stanseverktøyet som trengtes.

Utviklingen av en ny modell kunne ta over et år. Et togsett bestod for eksempel av rundt 80 deler. De første togene ble laget av sink, senere gikk man over til blikk- og stålplater. Bakke etablerte et eget lakkeringsverksted i Vognmannsgata. Når delene skulle lakkeres, ble de fraktet dit med håndtraller. For at lekene skulle se realistiske ut, ble det også satt på merker og reklame på enkelte av modellene. Eskene ble spesiallaget ved Eskefabrikken i Møllergata.

Lekene ble vanligvis produsert i serier på 3000 eksemplarer. De ble solgt over hele landet gjennom et agentfirma. Ofte var årets produksjon bortbestilt allerede i februar.

Et stykke industrihistorie

Bakkes bedrift var typisk for et stort antall industribedrifter i Oslo etter krigen. De hadde få ansatte og holdt til i enkle lokaler. Verkstedet i Storgata hadde verken toalett, garderobe eller spiserom. Plassmangelen var også en av årsakene til at bedriften ble lagt ned i 1962.

Industriutviklingen i Oslo på 1950- og 60-tallet innebar at mange bedrifter flyttet ut av indre by og til større og mer rasjonelle fabrikklokaler i områdene rundt. Etter hvert forsvant også mye av den tradisjonelle småindustrien i Oslo.

Da Bakkes bedrift ble avviklet i 1962, var betingelsene for produksjon av leker blitt vesentlig endret. Helt frem til slutten av 1950-årene hadde det vært importforbud på leker og en rekke andre forbruksvarer. Dette importforbudet var nå borte og konkurransen hadde blitt sterkere.

 

Annonse i Aftenposten, 1948. Foto: Norsk Jernbanemuseum.

 

Mekanisk tog. Foto: Norsk Teknisk Museum

 

Verkstedet, 1952. Foto: Norsk Jernbanemuseum.

Reidar Werner Bakke, 1950-tallet. Foto: Norsk Jernbanemuseum.

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3