NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

HJEMME HOS mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom

Obs: Avsluttet! Utstillingsperiode: 17. okt. 2016 – 13. aug. 2017.

HJEMME HOS mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom

– Når jeg blir suicidal, durer jeg ut på kjøkkenet og setter på radioen ganske høyt. Jeg sitter ved kjøkkenbordet, lukker opp kjøkkenvinduet. Så tar jeg bildene av barnebarna og setter foran meg. Det holder meg fast.

Nasjonalt medisinsk museum har vært på besøk hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom for å finne ut hvordan de har det. 

Tidlig på 1900-tallet ble det bygget store psykiatriske sykehus, asyler, rundt om i landet. Mange pasienter var innlagt i mange år. Noen var der helt til de døde og ble gravlagt på asylets egen kirkegård.

Nå er asylene nedlagt. Behandling av alvorlig psykisk sykdom skjer fortsatt i lukkede institusjoner, men også mange andre steder. Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser bor hos sine foreldre, i egne leiligheter, i hus, kommunale leiligheter eller i bofelleskap.

Hvordan har de det der?

Hjemme hos mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom viser fotografier og fortellinger fra disse besøkene. Publikum kan bli med inn i stua og få ny forståelse av psykisk helse og sykdom i Norge i dag. Alle foto: Håkon Bergseth, Teknisk museum. 

Utstillingen viser også nye kunstverk av Gro Dahle, Kaia Dahle Nyhus og Ninni Dahle Nyhus.

Hjemme hos ... vises på Teknisk museum mellom 17. oktober 2016 og 13. august 2017.

Les mer om utstillingen i Aftenposten!

-------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner: Ellen Lange, prosjektleder 22 79 60 21/48 25 81 83 ellen.lange(at)tekniskmuseum.no og Kathrine Daniloff, kommunikasjonssjef 22 79 60 12/ 90 05 71 92 kathrine(at)tekniskmuseum.no

– Jeg har en femårsplan på ting. Jeg skal prøve å få utgitt en vinylplate med punkemusikk, lage et album med russisk gitarpoesi, male ferdig bildene jeg holder på med og i hvert fall ha en ustilling med foto. Og så er det romanen. Trilogi, skulle det bli, skal det bli. Den ble aldri ferdig. Jo, jeg må bli ferdig.

 

AT HOME WITH… people with severe and long-term mental ill health

(Closed! Exhibition time: Oct 17. 2016 – Aug. 13. 2017 )

– When I get suicidal, I zoom into the kitchen and turn the radio up pretty loud. I sit at the kitchen table and open the window. Then I take the photos of my grandchildren and set them in front of me. That holds me together.
Norway's National Medical Museum has visited the homes of people with severe and long-term mental ill health in order to find out how they are doing.

Early in the 1900s, large psychiatric hospitals—asylums—were built across Norway. Many patients lived there for many years. Some stayed right up until they died and were laid to rest in asylum graveyards.

Now the asylums are shut down. Treatment of several mental distress still happens in institutions, but also in many other places. People with severe and long-term mental health conditions live mainly at home: with their parents, in apartments, in houses, public housing, and sheltered accommodation.
How is life for them there?

"At home with…" shows fotographs and interview excerpts from these visits. Visitors can come along into these living rooms and gain a new understanding of mental health and illness in Norway today. All photographs: Håkon Bergseth, Teknisk museum.
At home with… will run from 17 October 2016 to 13 August 2017, at the Teknisk museum.

The exhibition was opened at the Teknisk museum on 17 October at 18.00. 

-------------------------------------------------------------------

Contacts: Ellen Lange, Project Leader 22 79 60 21/48 25 81 83 ellen.lange(at)tekniskmuseum.no and Kathrine Daniloff, Communications Director 22 79 60 12/ 90 05 71 92 kathrine(at)tekniskmuseum.no

– I have a five-year plan for things. I will try to put out a punk-music album on vinyl, make an albumm of Russian guitar poetry, finish the paintings I am doing, and have at least one photo exhibition. And then there's the novel. Trilogy, it should be, it will be. It never got finished. Really, I must get it done.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3