NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Stemmerettsjubileet 1913-2013

8. mars markerte Norsk Teknisk Museum hundreårsjubileet for kvinners stemmerett med å åpne en utstilling om kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller (1868-1945).


Politisering av kvinnerollen

Utstillingen ”Det hjalp oss ikke å få stemmerett. Katti Anker Møller og politisering av morsrollen” viser hvordan Møller arbeidet for bringe morsrollen inn i offentligheten og på den måten utvidet grensene for politikken. Utgangspunktet for utstillingen er den sosialpolitiske ”Barselhjemsutstillingen”, som Møller produserte og viste i en rekke norske byer i 1916 og 1917.

 

Knut Hamsun, Barnekultur og Møllers prosjekt

Fra den snart hundre år gamle utstillingen er det bevart 383 gjenstander, en del fotografier og et omfattende arkiv. Utstillingen søker gjennom et utvalg av dette materialet å komme nærmere Møllers prosjekt. Museet stiller blant annet ut brev fra Knut Hamsun, vakre barneklær, leker, organiske modeller, preparater på sprit, karikaturtegninger, fotografier av datidens kjente menn og kvinner som barn og statistikk over barnedødelighet.

Politikkens grenser

Målet er å gi nyansert innsikt i hva slags kontekst og politisk tenkning ”Barselhjemsutstillingen” ble til i og gi ny forståelse for aktuelle problemstillinger knyttet til politikkens grenser.

Utstillingen åpner på kvinnedagen

For første gang feirer Teknisk museum kvinnedagen. Hva kan være  bedre enn å bruke nettopp denne dagen til å reflektere over politiske rettigheter, hvem og hva som hører hjemme i det politiske fellesskapet og hvordan grensene mellom offentlige anliggender og privatsfæren er endret over tid? Dette er spørsmål utstillingen diskuterer og inviterer til å gå videre inn i.

Avsluttet 7. mai 2014

 

Klikk på bildet. Katti Anker Møller (1868-1945) var en av 1900-tallets store kvinnesaksforkjempere. Hun satte opp ”Barselhjemsutstillingen” i en rekke norske byer i 1916 og 1917. Fra 8. Mars 2013 kan sentrale deler av denne utstillingen og arbeidet med den oppleves på nytt på Teknisk museum. Foto: Teknisk museumKlikk på bildet. Fra Barselhjemsutstillingen 1916. Kvinnen oppe på podiet er en barnepleier som demonstrerer moderne barnestell. Foto: Teknisk museum

 

Klikk på bildet. Arbeiderklassehjem på Sagene. Hjemmet, kalt ”elendighetshjemmet”, ble satt opp igjen så nøyaktig og autentisk som mulig i Barselhjemsutstillingen. Bildeteksten opplyser at kvinnen i kroken sitter i fødselsveer. Foto: Teknisk museum Klikk på bildet. Helsekontroll hos doktor Randers i Tøien Kirke 1914. Bildet ble brukt i Barselhjemsutstillingen 1916. Foto: Teknisk museum. Klikk på bildet. Mødre med spedbarn på Tøyens barnepleiestasjon 1914. Bildet ble brukt i Barselhjemsutstillingen 1916-17. Foto: Teknisk museum

 

 

 

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3