NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Kraft – Wilses industrifoto

I utstillingen KRAFT markerte Norsk Teknisk Museum 150-årsjubileet med et dykk ned i hans kjente og ukjente bilder fra kraftstasjoner, elektrisitetsverk og temmede fosser.

På 1910- og 1920-tallet fotograferte Wilse selskaper som Norsk Hydro og Norsk Elektrisk & Brown Boveri (NEBB). Kraftkrevende industri utgjør kjernen i den andre industrielle revolusjonen i Norge. Selskaper som Norsk Hydro representerte en moderne nasjon i emning.

Gjennom publiseringer i bokverk og foredragsvirksomhet var Wilses bilder med på å forme fremstillingen av industrien i den norske offentligheten i et bildespråk vi fortsatt bærer med oss.

Utstillingen står ut 2015 (med forbehold om endringer).

Tips: Hold musen over bildet for å pause.
Les mer om Wilse-jubileet under bildeshowet.

 

Nasjonsbyggeren Anders Beer Wilse (1865-1949) – Fotografen som bygde varige bilder av Norge

I banebrytende bokutgivelser, populære lysbildeforedrag, gripende sjangerbilder og skildringer av folkets og landets natur bygget Wilse bilder av det moderne Norge. Han traff og formet flere strenger i det nasjonale selvbildet, som erobringen av naturen gjennom friluftsliv og industrivekst og den livgivende kraften i vinterens kulde og snø.

– Wilse var ikke bare en foregangsmann når det gjaldt fotografiets teknikk og komposisjon, men han var også banebrytende innenfor formidlingsteknikk og markedskommunikasjon. Han har bidratt sterkt til merkevarebyggingen av Norge, en merkevare som fortsatt står sterkt, er Thale Sørlie (Teknisk museum), Trond Bjorli (Folkemuseet) og de andre i prosjektgruppa Wilse 2015 enige i.

150-årsjubileum for Norges største fotograf

Anders Beer Wilse (1865–1949) er Norges største fotograf gjennom alle tider. Han sto i spissen for et nytt fotografisk bildespråk, og ga gjennom dette nye og moderniserte fotografiet det norske folk et moderne selvbilde. Ingen annen fotograf har i like stor grad påvirket våre måter å ta bilder på, eller betydd så mye for norsk identitet. Han er også kjent for å ha reist og fotografert over alt i Norge. Wilse brukte sitt liv og sin karriere til å skape et enormt bildearkiv over norsk kultur og samfunnsliv gjennom første halvdel av 1900-tallet. Wilsearkivet representerer en kulturarv av helt uvurderlig betydning for norsk identitetsdanning så vel som å gi avgjørende dokumentasjon til norsk kulturhistorie.
Dette er grunnlaget for at seks institusjoner, med hver sine deler av Wilsearkivet har gått sammen om å markere Wilses 150-års jubileum i 2015.

Wilses betydning i sin samtid og for hver og en av oss i dag

Wilsejubileet tar mål av seg til å synliggjøre Wilses betydning gjennom 150 år. Ved å studere materialet finner man at Wilse fortsatt påvirker norsk fotografi og måtene hver og en av oss tar bilder på. Han har altså både vært med på å skape det bildet vi har av nasjonen Norge, gjennom sine egne bilder, og samtidig lært oss å videreføre en stil for hvordan vi dokumenterer vår samtid gjennom fotografiet. Han har med andre ord påvirket til hva vi gjør (som å gå på skitur) hvordan vi ser på oss selv (at vi ser på for eksempel en skitur som en del av den norske kulturen), og hvordan vi dokumenter det vi gjør (gjennom våre egne bilder).

Bilder av et samfunn som så brått så seg selv som moderne

Wilse er en viktig bidragsyter til norsk kulturhistorie, både fordi han representerer moderniseringen av norsk fotografi og fordi hans valg av motiv dokumenterer fremveksten av det moderne Norge. Wilses fotografiske produksjon dokumenterer norsk landskap, folkeliv og næringer i årene 1900 til 1949. Alt siden mellomkrigstiden har hans arkiv vært brukt til historisk bildeinformasjon om bygder, byer og landskap over hele landet og er i dag nasjonens viktigste visuelle kilde til denne perioden.

Foredragsvirksomhet 

Mellom 1910 og 1945 turnerte Wilse rundt i Norge og utlandet med sine håndkolorerte lysbilder. Han fortalte – og viste vakre fotografier av Lofotfisket, snødekte fjell, tømmerhytter og vannkraftutbygging. De optimistiske bildene bygde opp under forståelsen av Norge som en moderne nasjon. Hans landskapsbeskrivelser er fylt ut med fotodokumentasjoner som fra Lofotfisket (1910), sildefisket ved Haugesund (1911) og byggingen av Bergensbanen (1907-09). Ved siden av sin fotografiske virksomhet holdt Wilse ca 850 lysbildeforedrag i inn- og utland, der han promoterte Norge. Han spilte en viktig rolle i utviklingen av norsk turistnæring og det er derfor ikke tilfeldig hans aller første foredrag fant sted hos den Den Norsk Turistforeningen.

Nyskapende fototeknikk

Arkivet etter Wilse viser hvor mangfoldig fotografisk virksomhet var i første halvdel av 1900-tallet og hvordan fotografiet grep inn i stadig nye samfunnsarenaer. Gjennom nye teknikker, som øyeblikksfotografi, motivvalg og ideer om et fortellende og personlig fotografi, var Wilse med på å modernisere norsk fotografi. Han var førende i gjennombruddet for en «kunstnerisk» og fortellende fotografisk illustrasjonskunst på trykk som har gitt gjenklang i det meste av norsk 1900-talls fotografi.

Wilsesamlingen i Norges dokumentarv (UNESCO)

Den store bildearven etter Wilse er ivaretatt av flere nasjonale institusjoner. De største eierne av fotografisk materiale etter Wilse (Norsk Folkemuseum, Nasjonalbiblioteket, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Maritimt Museum og Preus Museum) gikk sammen om å nominere det samlede arkivet etter fotograf Anders Beer Wilse til den norske delen av UNESCOs verdensarvregister og i november 2014 ble Wilsearkivet tatt opp i Norges dokumentarv.

Et unikt samarbeid om Wilsejubileet 

Institusjonene har videre gått sammen om å løfte markeringen av Wilse i 2015 gjennom utstillinger, arrangementer og aktiviteter på Internett og sosiale medier gjennom hele jubileumsåret. Det er ikke vanlig med et så bredt samarbeid om å markere et bestemt arkiv, men Wilsearkivet representerer også en kulturarv av unike dimensjoner. Ikke noe annet fotografisk arkiv beskriver fotografisk utvikling og norsk modernisering i samme periode. Wilse la grunnlaget for moderne norsk fotografi slik vi kjenner det gjennom hele det 20. århundre, og ved sin energiske formidling av disse bildene og historiene rundt dem, er også hans bidrag til nasjonsbyggingen av Norge unik. I ettertid har vi i stor grad fortsatt å fotografere som ham.
I 2015 er det 150 år siden Wilse ble født. Det blir samtidig året da folk skal lære denne historien, og forstå Wilses betydning som nasjonsbygger.

Arrangementer i første del av wilseåret

Wilse 150. Plakatutstilling fra Nasjonalbiblioteket tilbys biblioteker, museer og arkiver over hele landet. Fra medio januar 2015.

Crossroads. Fra Watkins til Wilse – fra Wilse til Welling. Utstilling på Drammens Museum 21. januar til 25. mai 2015.

Kraft. Utstilling om Wilses industrifotografering på Norsk Teknisk Museum fra 5. februar til 15. desember 2015.

Wilses Oslo. Fotograf Anders B. Wilses Oslobilder Utstilling på Oslo Museum 24. mars til høsten 2015.

Wilse - Bildet av Norge. Wilseårets største utstilling. Norsk Folkemuseum 16. april til 31. desember 2015.

Wilse på frimerke. Posten markerer Wilsejubileet med utgivelse av en serie på 4 frimerker 16. april 2015.

Wall of fame/juni: Anders B. Wilse Preus museum 26. mai til 28. juni 2015.

Wilse og det norske fotografiet. Seminar på Nasjonalbiblioteket 12. juni 2015.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3