NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Uhørte stemmer og glemte steder – Fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Aldri før har de kommet til orde på denne måten. Medisinsk museum presenterer fortellinger fra utviklingshemmedes historie.

Utstillingsperiode: 21. oktober 2009 - 28. februar 2010

På 1900-tallet ble tusenvis av nordmenn plassert på institusjoner med samlediagnoser som ”åndssvak” og ”psykisk utviklingshemmet”. Mange bodde der i store deler av livet, ofte langt borte fra familie og venner. Gjennom HVPU-reformen ble sentralinstitusjonene bygget ned. Menneskene knyttet til institusjonene fikk dermed endrede boformer, andre muligheter for livsutfoldelse – og nye utfordringer.

Gjennom film, fotografier og korte tekster forteller en rekke mennesker – utviklingshemmede, pårørende til utviklingshemmede og ansatte ved institusjoner – om tidligere tiders institusjonsliv og fra samtiden.

Rune Larsson, en av stemmene i utstillingen, vil forestå åpningen.

Jeg går på fotballbanen og ser på, og der liker jeg å være. Liker det å bli kjent med folk, liker å være sammen med folk som er normale, og så vet dem hvordan jeg er.

Rune Larsson

sommeridrettsleker 500

Prosjektet

Uhørte stemmer og glemte steder er et banebrytende nasjonalt innsamlings- og formidlingsprosjekt. Målet har vært å bringe frem erfaringene til dem det faktisk gjelder. Siden 2007 har prosjektet arbeidet målrettet med å finne hovedpersoner som forteller fra omsorgen for utviklingshemmede i Norge.

Prosjektet består av en utstilling og en utstillingskatalog, en nettside (www.institusjon.no) og en miniutstilling. Utstillingen skal vandre til tre andre museer.

Uhørte stemmer og glemte steder er et samarbeidsprosjekt mellom Sør-Troms Museum avd. Trastad Samlinger, Emma Hjorth Museum og Dokumentasjonssenter, Nasjonalt medisinsk museum / Teknisk Museum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Bymuseet i Bergen.

Prosjektet Uhørte stemmer og glemte steder er finansiert med støtte fra ABM-utvikling og Helsedirektoratet.

Katalog

Utstillingskatalogen er et samarbeid med organisasjonen SOR (Samordningsrådet for arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning) og er en spesialutgave av deres tidsskrift SOR Rapport, som utgis seks ganger i året.

I tillegg til smakebiter fra utstillingen og nettsiden institusjon.no innholder katalogen bl.a. Marte Wexelsen Goksøyrs appell «Jeg ble integrert i barnehagen, de andre bare begynte», en artikkel om outsider art og viktige norske kunstnere på dette feltet, et intervju med Jorunn Mjøs som i løpet av de 32 årene hun har arbeidet på Vestlandsheimen har opplevd oppbygging, avvikling og utflytting fra institusjonen, og artikkelen «Er institusjonene virkelig borte?» av Jens Petter Gitlesen, nyvalgt forbundsleder i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede).

Katalogen vil sendes ut til SORs 3000 abonnenter og følge utstillingen. Den vil også kunne skaffes ved henvendelse til en av de fem institusjonene som står bak prosjektet Uhørte stemmer og glemte steder.

Spilleliste: 8 filmer fra utstillingen Uhørte stemmer og glemte steder

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3