NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Sultans of Science

Sultans of Science: Fra 16. juni til 30. desember 2013 på Norsk Teknisk Museum

Teknisk museum invitererte i 2013 store og små til å bli kjent med en viktig vitenskapelig arv fra islamsk kultur. Norges største vitensenterutstilling ble vist fra 16. juni til 30. desember 2013 på Norsk Teknisk Museum. Den vitenskapshistoriske vandreutstillingen Sultans of Science – Islamic Science Rediscovered besøkte med dette Europa for første gang, og var museets største satsing dette året.

Lekende læring

"Sultans of Science" er den største vitensenterutstillingen som noen gang er satt opp i Norge. Med over 50 interaktive, sensoriske og visuelle installasjoner, derav 16 videofilmer og seks digitale berøringsbord, ga utstillingen mulighet til å utforske grunnleggende vitenskapelige og tekniske prinsipper. 

Detaljerte replikasjoner av vitenskapelige instrumenter fra middelalderen, ble også vist for første gang i Norge. Utstillingen har tidligere vært vist på steder som New Jersey, Sør-Afrika, Toronto, Edmonton, San Jose, Singapore, Thailand og Malaysia. 

Tusen års påvirkning

Med utgangspunkt i den gylne tidsalder for islams vitenskap fra omkring år 750, knyttet til kunnskapssentre som Bagdad, Cordoba, Kairo og Samarkand, viste utstillingen hvordan islamsk kultur bidro med oppdagelser og oppfinnelser innen vitenskap, teknologi og medisin.

Under de store islamske kalifatene ble vitenskap oppmuntret og støttet av forskjellige sultaner, som anerkjente vitenskapenes nytte og verdi i samfunnet og i kulturen.

Samtidig som impulser fra antikken ble videreutviklet i Europa i middelalderen, ble kunnskap fra de gamle grekerne foredlet innenfor islamsk kultur i møte med persisk og indisk vitenskap. Senere, i renessansen, da europeerne hentet fram den omfattende litteraturen fra antikken, avdekket de også den rike tradisjonen innen islamsk vitenskap, teknologi og medisin. Utviklingen av europeisk kultur var derfor direkte påvirket av islamsk kultur.

I ettertid har mange av disse sporene blitt visket ut. Vi vet i dag ganske lite om tidligere tiders kulturmøter mellom islamsk, europeisk og norsk kultur.

Sultans of Science (avsluttet!): Over 50 interaktive installasjoner gir deg mulighet til å utforske grunnleggende vitenskapelige og tekniske prinsipper.Sultans of Science (avsluttet!): Detaljerte replikasjoner av vitenskapelige instrumenter fra middelalderen, vises for første gang i Norge.

Vitenskap som kultur

Islam er ikke bare en religion, men også en kultur. Kultur handler ikke bare om kunst, musikk eller litteratur, men også om kreativitet og innovasjon innen vitenskap, teknologi og medisin. Disse forbindelsene ble utforsket nærmere i utstillingen "Sultans of Science" ved Teknisk museum. 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3