Skoleopplegg

Læring2900Foto: Apeland

Vitensenteret har tilbud til elever på alle klassetrinn i skolen. Aktivitetene spenner over en lang rekke temaer, og er tilrettelagt forskjellige aldre.

Oslo Vitensenter har et variert utvalg av læringstilbud for barnehager til videregående skoler, og arbeider etter en overordnet pedagogisk strategi som tar utgangspunktet i et utforskende læringsprinsipp. Hvert undervisningsopplegg er forankret i konkrete læringsmål hvor naturvitenskaplige og teknologiske prinsipper ligger til grunn.

For å bestille undervisning: KLIKK HER.

Oslo vitensenter fungerer som en integrert del av Norsk Teknisk Museum. Det åpner for et bredere tilbud i vårt møte med publikum. Realfag og teknologi settes i en samfunnsmessig og historisk sammenheng, noe om kan bidra til å styrke opplevelsen av realfagenes relevans. Samtidig kan realfaglig kompetanse og teknologiforståelse styrker den enkeltes forståelse av og deltakelse i samfunnsutvikling og debatt.

Vitensenterets utstillingsområdet bestå av syv temaområder. Innenfor hvert temaområde vil man finne flere interaktive installasjoner til utforskning. Aktiv bruk av installasjonene i vitensenteret vil kunne øke forståelsen for naturvitenskapelige fenomen.

I 2015 ble Teknoteket Makerspace etablert på museet. Her kan elevene eksperimentere selv, og på den måten erfare en rekke fysiske og tekniske prinsipper

 Nordlys900 Foto: Apeland