For lærere

Vitensenteret har tilbud til elever på alle klassetrinn i skolen. I samarbeid med skoleavdelingen på Teknisk museum tilbyr vi aktiviteter og omvisninger innenfor svært mange kategorier. Læringsmålene med museumsbesøket kan være flere, ved at vi knytter temaer og perspektiver sammen slik at man både får grunnleggende realfagskunnskap og forståelse for samspillet mellom realfag, teknologi og samfunnsutvikling.

Oversikten over alle læringstilbudene finner du på skoleavdelingens nettsider, der du også finner påmeldingsskjemaer og praktisk informasjon rundt besøket. Merk at noen av oppleggene er avgrenset til forskjellige perioder av året. Velkommen!