Energi

energi900
Under et lekent utrykk ligger det et dypt alvor om en av vår tids største utfordringer. Ca. 80% av verdens energiforbruk kommer fra fossile brensler som olje, gass og kull. Det gir store utslipp av klimagasser som fører til globale klimaendringer. Hvordan kan vi kutte utslippene av klimagassene, og hvilke andre alternativ har vi?

Bli med på å løse fremtidens største utfordring – menneskeskapt global oppvarming. I utstillingen EnergiTivoli får du lære om verdens energiforbruk og eksperimentere med fornybare energikilder. Utstillingen er fylt av nyskapende interaktive installasjoner det ikke finnes maken til.
Fordyp deg i lek og kunnskap om verdens energiforbruk og eksperimenter med fornybare energikilder.

Interaktive installasjoner du finner innen temaet Energi:


Energihuset - Hva skjer når skyen kommer mellom lyset og solcellepanelet?
Solcellefly - Få flere med deg. Hvordan kan dere samarbeide for å få fart på flyene?
Fotosynteseflipperspill
Varmepumpe
Solcellefly
Vindenergi
Elektrisk sykkel
Bølgekraft
Enarmet banditt, været
Atomkraft
Energi lykkehjul
Energihuset
Vindmøller i taket
Sola og jorda, film
Stopp oljestrømmen

Statnett spill:
Ohm
Balanse

MER – Energi Tivoli