I lufta

vind900VINDTUNNEL: Hvorfor letter flyene?

Hva ligger i lufta og hva er vind? Går det an å høre noen hviske over en avstand på 10 meter? Hvor fort beveger lyd seg i luft og hva skjer med lyden når man fjerner luften? Hvordan fungerer en flyvinge? Og kan en ball bare sveve i løse lufta?
Det er mange ting man kan undre seg over når det gjelder temaområdet I lufta. Innenfor dette temaet får besøkende leke seg med lufta, teste ut fysiske prinsipper, ta del i, og studere de utroligste fenomener. 

Interaktive installasjoner du finner innunder temaet I lufta:

Vindtunnel
Hvorfor letter flyene? Se hvordan flyvinger egentlig virker.

Hviskeparabol
Hvisk hemmeligheter til en venn - som står 10 meter unna!

Hviskeparabol900HVISKEPARABOL: En parabol er formet slik at den tar i mot og samler lydbølgene i ett punkt som vi kaller brennpunktet. I brennpunktet blir all lyden samlet, slik at vi hører den spesielt godt. Hvis du snakker mot sirkelen, vil lyden treffe innsiden av parabolen og bli kastet mot den andre parabolen. Den som står ved den andre parabolen vil høre forsterket lyd i brennpunktet. 

Luftrakett
Hvordan skal du få raketten til å gå høyest mulig?

Luftkanon

Lydbølger uten luft
Hva skjer med ringelyden når luften forsvinner i glassklokken?

Corioliseffekten
Hvor dannes de sterkeste strømmene på jorden? Ved polene, eller ved ekvator?

C900COROLISEFFEKTEN: Hvordan påvirker jordrotasjonen vind og havstrømmer?

Bernouilliblåser
Få ballen til å sveve! Klarer du å styre den dit du vil?

Seilflyet
Hvordan kan man fly uten motor?

Speilparabol