NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Vonde minner fra Grefsen barnesanatorium 1951-54

Utstillingsperiode: 17. oktober 2008 - 12. april 2009


– Hot Spot-utstillingen "Vonde minner fra Grefsen barnesanatorium 1951-54" er medisinhistorie og lokalhistorie på en radikalt ny måte. To modige mennesker velger å dele vonde barndomsminner fra helsevesenet med oss alle, sier prosjektleder Ellen Lange ved Nasjonalt medisinsk museum. Hun mener at utstillingen er personlig, vond og tankevekkende.

50 års taushet brytes

Einar Måseide og Arild Sømo er utstillingens hovedpersoner. Først nå, 50 år etter oppholdet på sanatoriet, makter de å fortelle sin historie. De var tuberkulosepasienter ved Grefsen barnesanatorium på 1950-tallet. Måseide kom dit som 6-åring og var isolert på sanatoriet i 20 måneder. Sømo kom dit da han var 7 og måtte bli der i 15 måneder. Begge ble utsatt for overgrep av ulike slag - ut over at de i alle disse månedene var totalt atskilt fra sine foreldre. Rundt 10 000 barn var underlagt tuberkulosebehandling. Ble disse også utsatt for overgrep?

Kurhallen på Grefsen folkesanatorium i slutten av 1940-årene. Foto: Tilhører Dag Skogheim
Et sterkt gjensyn med barndommens mareritt

4. juni 2008 kom Sømo og Måseide for første gang tilbake til bygningen der de var innesperret i et behandlingsregime preget av tvang og jerndisiplin. Nasjonalt medisinsk museum var med for å dokumentere gjensynet og bygningen. Filmen om møtet med det som i dag er Sanatoriet barnehage, ble for sterk til å havne i et arkiv. I stedet er filmen blitt et sentralt dokument i en usedvanlig og viktig utstilling.

Dag Skogheim

Historiker og forfatter Dag Skogheim åpner utstillingen og forteller kort om kultur og ukultur i barnesanatoriene. Skogheim har lagd ned et uvurderlig arbeid i å dokumentere tuberkulosens historie i Norge. Han har blant annet gjennomført over to hundre intervjuer med pasienter, ansatte og pårørende. Han er kanskje best kjent for boka Sanatorieliv.
Søndag 19. oktober klokken 1330 holder han foredrag på Teknisk museum om temaet.

Teknisk museum samler inn materiale

Teknisk museum ønsker personlige beretninger fra alle som har erfaringer fra sanatorier i Norge.Ta kontakt her.

Grunnet stor interesse for denne utstillingen er utstillingsperioden utvidet til 13.april 2009.
Nasjonalt medisinsk museum har gitt ut en utstillingskatalog for utstillingen Vonde minner, der flere sanatoriebarn forteller sine historier.

Last ned utstillingkatalogen for Vonde minner her.


Bagrunnsinformasjon:


Barn på sanatorier i Norge

Det var til en hver tid ca 40 barn på Grefsen barnesanatorium. Gjennomsnittlig liggetid var ca et år. I hele sanatoriets virkeperiode 1909 til 1970 var det til sammen rundt 2600 barn. Sanartorieæraen var fra 1850-tallet til rundt1960.

Tidlig på 50-tallet var det 15 sanatorium som primært hadde barnepasienter i Norge. De skulle, i tillegg til å verne samfunnet mot smittefare, gi behandling. De som ble ansett som uhelbredelige ble overført til tuberkulosehjem, en institusjon som i følge Skogheim var dødens venteværelse. Alle sanatoriepasienter fryktet beskjeden om å bli overført til et slikt hjem. I 1951 fantes det flere slike i hvert fylke og rundt 80 til sammen i Norge.

Det fantes to rene barnesanatorium i Norge i 1951 (Grefsen i Oslo og Åsebråten i Østfold). I tillegg var det fire kysthospital i Stavern, Hagavik, Tromsø og Vadsø hvor en stor andel av pasientene var barn. Det vanligste var at barnepasienter var sammen med voksne pasienter, men dog klart atskilt i egne avdelinger uten kontakt dem i mellom.

Dag Skogheim holder foredrag om temaet søndag 19. oktober kl 1330
Dag Skogheim er forfatter og historiker og en av våre fremste eksperter på tuberkulosens historie. Han vil fortelle om kur og isolat som behandlingsmåte og om kultur og ukultur som oppsto i slike institusjoner. Han hadde selv tuberkulose og tilbrakte mange år på sanatorium. Hans innsats for å dokumentere tuberkulosehistorien i Norge savner sidestykke. Han har samlet bilder, historier og gjennomført mange hundre intervjuer. Mest kjent er hans bok Sanatorieliv (2002), som samme år ble hedret med Sverre Steen-prisen.

Skogheim er nå, sammen med prosjektgruppen, i ferd med å samle materiale om sanatorier i Norge - før det er for sent. Det gjelder pasienter, pårørende, sykepleier og hjelpepersonale. Et stort sanatorium var en virksomhet med mange ansatte og pasienter. Deres beretninger kan bidra til større forståelse av denne viktige delen av vår historie.

Søndag 19. oktober klokken 1330 holder han foredrag på Teknisk museum om temaet.

Prosjektgruppen:
Ellen Lange (prosjektleder)
Henrik Treimo
Frode Weium
Marie Ørstedholm
Dag Andreassen

Dag Skogheim har gjennom systematisk innsamling av materiale kunnet bidra i vesentlig grad til arbeidet med utstillingen.

Hot Spot

Vonde minner på Teknisk museum er en liten utstilling, men et viktig dokument for å forstå denne vesentlige delen av norsk historie. Hot Spot defineres som en temporær utstilling der budskap og vinkling spisses, der aktuelle samfunnsproblem blir satt på dagsorden og nye stemmer slipper til. Målet er å gjøre arkiv, bibliotek og museum mer synlige og aktuelle. (Kilde: ABM-u)

Les avisenes artikler om saken:

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3