Jeg fortalte ikke noen at jeg hadde vært sjuk. En nettutstilling om tuberkulosen, behandlingen og tiden etterpå.

Reknes sanatorium

Les mer om Reknes sanatorium her.

Reknes sanatorium ble etablert i 1898 som det første statlige tuberkulosesanatoriet i landet. Sanatoriet overtok bygningene etter det tidligere leprasykehuset i Molde. Sanatoriet hadde 72 senger. Et eget barnesanatorium ble bygget og tatt i bruk i 1918.

Hovedbygningen på sanatoriet ble ødelagt da tyskerne bombet Molde i april 1940. Driften fortsatte utover i 1940- og -50-årene i andre bygninger. Barnesanatoriet ble ikke rammet av bombene.

Reknes sanatorium var i drift som selvstendig institusjon fram til 1960 da virksomheten ble lagt inn under lungeavdelingen ved det nye fylkessjukehuset i Molde. Barnesanatoriebygningen var fortsatt i bruk gjennom 1960-årene.