Jeg fortalte ikke noen at jeg hadde vært sjuk. En nettutstilling om tuberkulosen, behandlingen og tiden etterpå.

Fri som flua

«Fri som flua». Trykk av Hans Ragnar Mathisen, innlagt ved Kysthospitalet 1949-1956.

Dette motivet fungerte som symbol da Høgskolen i Tromsø i 1998 arrangerte seminaret «Fri som flua – barn med tuberkulose på Kysthospitalets barnestue – hva skjedde og hva skjer med disse».

En rekke tidligere pasienter traff hverandre igjen. De snakket sammen om sin felles barndom, mange for første gang på ca 40 år.

Samme natt ble Kysten-foreninga stiftet. Den har rundt 20 aktive medlemmer. En helg i året treffes de til generalforsamling og sosialt samvær. De har også arrangert faglige møter, der bl.a. erstatningsmuligheter og psykologiske konsekvenser for den enkelte har vært tema.

«Vi fanget fluer og rev av vingene. Disse ble erstattet med bittesmå seler som vi sydde på. Da vi så spente fast nesten like små vogner, var vi lykkelige.» Stein Nordby, innlagt ved Kysthospitalet 1951-1960.