Jeg fortalte ikke noen at jeg hadde vært sjuk. En nettutstilling om tuberkulosen, behandlingen og tiden etterpå.

Tromsø kysthospital

Kysthospitalet i Tromsø ble etablert i 1923-24. Det hadde 100 sengeplasser og var bygd for behandling av kjerteltuberkulose (skrofulose) og ledd- og knokkeltuberkulose.

Carl Fredrik August Meyer var direktør og overlege fra begynnelsen og fram til 1942. I perioden 1946-60 ble hospitalet ledet av Trygve Leif Sire.

I begynnelsen av 1960-årene ble sykehuset modernisert og ombygd og fikk nå 60-70 sengeplasser. Det ble samtidig bygd nye funksjonærboliger. Sykehuset fikk nytt navn, Statens Tuberulosesykehus i Tromsø, og skulle ha som hovedoppgave å ta seg av de lungetuberkuløse fra Troms og Vest-Finnmark. I denne perioden var Gunnar Moe overlege ved sykehuset.

I 1967 ble sykehuset omdøpt nok en gang og fikk nå navnet Statens lungesykehus i Tromsø. Navneskiftet var et uttrykk for at sykehuset skulle ha et bredere pasientgrunnlag. Fra og med 1.1. 1971 ble sykehuset en del av lungeavdelingen ved sentralsykehuset i Tromsø.