Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater? – et doktorgradsprosjekt

Av Frode Weium


Doktorgradsprosjektet "Epokegjørende instrumenter eller kunstige surrogater?" tar for seg introduksjonen og resepsjonen av elektroniske musikkinstrumenter i Norge før 1940. Målet er å kaste lys over sammenhenger mellom den musikkteknologiske utviklingen, de kulturelle kontekstene og ulike oppfatninger av elektroniske musikkinstrumenter.

Prosjektet startet i september 2012, med en varighet på tre år. Det er knyttet til Institutt for historiske studier, Det humanistiske fakultet, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Veiledere er professor Håkon With Andersen og førsteamanuensis Thomas Brandt.

theremin900

 


Epoch-making Instruments or Artificial Surrogates? – a PhD project
By Frode Weium

The PhD project "Epoch-making Instruments or Artificial Surrogates?" concerns the introduction and reception of electronic musical instruments in Norway before ca 1940. It seeks to illuminate connections between the development of music technology, cultural contexts and different views of electronic musical instruments.

The project started in September 2012, with a duration of three years. It is attached to the Department of Historical Studies, Faculty of Humanities, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim. Supervisors are Professor Håkon With Andersen and Associate Professor Thomas Brandt.

 

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3