Lærerstyrte oppgaver

 

Lærerstyrte oppgaver kan være knyttet til et læringstilbud med pedagog eller til tema/utstilling som ikke er koblet til et læringstilbud med pedagog.

Forarbeid forbereder elevene på temaet de skal ha på museet.
Etterarbeid oppsummererer eller viderefører temaet elevene har hatt på museet.
Oppgaver i utstillingene øker læringsutbytte på et tema.

Alle oppgaver må printes ut og tas med på museet.

Disse kan gjøres istedenfor eller i tillegg til et læringstilbud med pedagog.
Læringstilbudet med en pedogog finner derer HER.

Elever kan også gjøre fri aktivitet på egenhånd:
Vitensenteret kan du selv eksperimentere og utforske fysikkens mysterier og oppleve forbløffende naturvitenskapelige fenomener. 
Game On 2.0 kan du selv teste dine ferdigheter på over 100 av de mest populære dataspillene gjennom tidene.

 

Oppgaver ligger under de enkelte læringstilbudene, eller nederst.
Eks:
Under 5. - 7. trinn ligger læringstilbudet NORDLYS OG MAGNETISME med tillhørende forarbeid.
Under 5. -7. trinn ligger også ENERGI og SUKKER, som kun er lærerstyrte aktiviteter.

 

 

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3