fbpx
Sommeråpent 10–17 alle dager | Kjøp billett

Helen Frøyen, Helsesykepleier ved Slagen helsestasjon i Tønsberg kommune 

Torsdag 2. april

Nå har vi hatt unntakstilstand på helsestasjonen i 3 uker. Jeg er glad for at helsedirektoratet kom med nye retningslinjer for hvordan vi skal jobbe i denne perioden. Vanligvis har vi 15 faste kontakter med barn før de begynner på skolen. De blir fulgt opp med vaksinasjoner, vekt, ernæring, motorisk utvikling og oppvekstmiljø. Nå er det dratt ned til kun vaksinasjoner og oppfølging av nyfødte etter at de kommer hjem fra sykehuset. Dvs. nå er det 5 faste kontakter som skal følges opp. Vi skal også følge opp familier som har ekstra utfordringer.

Vi arbeider slik at noen dager er vi hjemme med hjemmekontor for å minimere smitte i arbeidsmiljøet. Da er de andre på vakt og tar seg av konsultasjonene på helsestasjonen. Dette er jo bare begynnelsen og jeg må belage meg på å arbeide andre steder som på sykehjem eller andre institusjoner i kommunen dersom det blir behov. Noen av kollegaene mine sitter på informasjonstelefonen for befolkningen i kommunen – den såkalte «Koronatelefonen», og de arbeider med smitteoppsporing.

Vår yrkesgruppe har fått oppleve å få styrke vår opprinnelige rolle som forebyggere og smittevernsarbeidere i denne perioden. Helsesykepleier – før Helsesøster, har arbeidet med smittevernsarbeid og vaksinasjonsarbeid i årtier, med en lang historisk bakgrunn. Det blir spennende å se hva slags rolle vi får når det blir, forhåpentligvis, utviklet en vaksine mot Covid-19.

Jeg opplever å gjøre en viktig jobb med å opprettholde kontakten med nyfødte og familiene deres og ikke minst opprettholde barnevaksinasjonsprogrammet. Det må være absolutt være første prioritet og holde barnebefolkningen frisk fra de sykdommene vi vaksinerer mot. Jeg tenker f.eks. på polio som skapte frykt på 50-tallet og som etterlot seg mange med følgeplager og sykdom i etterkant. Kikhoste er også en sykdom som sprer seg raskt. Vi har også meslinger som krever en høy flokkimmunitet for ikke å spre seg.

Vi glemmer at vi er så heldige og å være nesten fri fra slike sykdommer i dag, når vi har et effektivt vaksinasjonssystem med innrapportering og en statlig oversikt over vaksinasjonsdekning i befolkningen. Vi tar det vel kanskje for gitt? Men nå får vi føle på kroppen å være truet av noe vi ikke ser, men som vi vet er farlig. Det har vi ingen middel mot. Lurer på om vi får dette med vaksiner opp i bevisstheten igjen etter dette? Jeg merker i alle fall på helsestasjonen nå at foreldrene er glade for at de nå kan komme å få vaksine til anbefalt tidspunkt og at det ikke er utsatt pga den situasjonen vi er i.

Fredag 3. april

Jeg er hjemme pga. forkjølelse. Normalt hadde jeg kunnet gå på jobb med milde symptomer, men nå er det strengt og jeg kan ikke gå på jobb før jeg har vært symptomfri i ett døgn. Jeg jobber litt på hjemmekontoret og fått meg tilgang på kommunens nett og journalsystem. Det føles rart å jobbe hjemmefra da jobben vanligvis er så tilstedeværende med barnelatter og barnegråt, leker, prat med foreldre og engasjement. Det savner jeg.

Jeg har så langt i dag fulgt med på e-post der vi har fått fremlagt vaktplanene for påsken. Vi planlegger, avlyser og sender ut nye timer med informasjon om smittevernstiltakene på helsestasjonen. En mor ringer og ønsker veiledning om kost da de gruppene vi vanligvis har som tar for seg dette temaet er avlyst. Hun setter stor pris på å kunne ta imot veiledning på telefonen. Jeg kjenner med litt nyttig selv om jeg er hjemme.

Selfie fra hjemmekontoret, helsesykepleier Helen Frøyen. Foto.

Foto: Helen Frøyen, helsesykepleier ved Slagen helsestasjon i Tønsberg kommune.

Mandag 6. april

Vi har gått inn i påskeuken. Jeg har hjemmekontor i dag og i morgen. Jeg har fulgt med på nyheter og legger godt merke til de nyhetene som vedrører mitt felt. De siste dagene har det blitt økt fokus på barn og familier som ikke har det så greit hjemme nå som alle er mer isolerte og ikke har kontakt med barnehagen, skoler og det sosiale nettverket sitt. Røde kors rapporterer at en av tre familier opplever økt konfliktnivå under koronakrisen. Barn som har det vanskelig i familien har fått det vanskeligere. Jeg tenker- hvordan skal vi få fanget opp disse?

Faggruppeleder for helsesykepleiere, Ann Karin Swag har også gått ut nå og er kritisk til at helsesykepleiere blir brukt til å dekke opp ekstravakter på sykehjem og andre institusjoner. Dette gjør at det blir enda mindre ressurser til å holde kontakten med sårbare barn og ungdom som allerede har kontakt med helsesykepleier på skolene. Hun mener at de må si nei til disse oppgavene foreløpig, men at helsesykepleierne er klare til å ta andre oppgaver dersom det blir kritiske tilstander. Jeg er enig.

Tirsdag 7. april

Barn fødes selv om det er påske og selv om vi har en pågående pandemi. Heldigvis. Jeg forbereder meg på to nye hjemmebesøk-skjønt- hjemmebesøk blir det ikke. Det blir et kort besøk for mor og barn på helsestasjonen. Uten mann og uten ev. søsken. Det er litt stusselig, men selvfølgelig nødvendig for å beskytte for smitteeksponering.

Hjemmebesøket er en av oppgavene jeg liker best med jobben min. Der får jeg møte familien på deres hjemmearena og på deres premisser. Jeg føler med privilegert å få komme hjem til nybakte familier og bli kjent. Det skaper en grunnmur som gjør at jeg kjenner ganske godt til de noe over 350 barna som jeg har ansvar for å følge opp fra fødsel til skolestart.

Vanligvis får familien også tilbud om tidlig hjemmebesøk av jordmor. Dette er også avlyst nå og det er viktig at vi helsesykepleiere kommer tidlig i kontakt etter at mor og barn kommer hjem fra sykehuset. De fleste har spørsmål og behov for å kunne snakke og få svar på ting de lurer på. Vi har ansvar for at barnet får forsvarlig oppfølging og ev oppdager om utviklingen ikke er slik den skal.

Onsdag 8. april

Venterommet er ryddet for leker og stellematter. De som kommer blir fulgt rett inn til sin helsesykepleier uten ventetid. Vi har vekter på hvert vårt kontor nå slik at hele undersøkelsen kan gjøres på ett rom. Da har vi lettere kontroll på alle kontaktflater som skal desinfiseres etter hvert besøk. De siste har gått for dagen og vi har nå påskestengt.

  • Tomt venterom med stellematte og babyvekt. Foto.
  • Tomt venterom. Foto.
  • Tomt venterom. Foto.

Tirsdag 14. april

I dag er vi i full gang igjen. Siden det har vært påskestengt har vi mange innom i dag. Vi organiserer oss slik at vi har en person på venteværelse som passer på at «køen» går knirkefritt fra lege og inn til oss og at de ikke blir sittende å vente i samme rom. Vi har mange 6 uker gamle babyer i dag siden legen er her og dette er den eneste legekontakten som opprettholdes i de endrede retningslinjene.

Onsdag 15. april

Vi er nettopp ferdig med et lite morgenmøte ( med god avstand) før dagens arbeidsoppgaver venter. I dag er det flere på hjemmekontor og det er derfor færre på jobb. Vi er spente på morgendagens informasjon fra Helsedirektoratet om de nye retningslinjene skole og barnehager skal forholde seg til når det gjelder gjenåpning av disse. Det kan tenkes at dette vil få konsekvenser for vår drift og at vi kan gå tilbake til et mer normalt helsestasjonsprogram med visse forhåndsregler. Vi planlegger uke for uke og sender ut meldinger til foreldre om endrede oppmøte tider, smittevernstiltak når de kommer og om de har spørsmål eller bekymringer kan de ringe oss. Jeg har allerede fått signaler om at flere foreldre er bekymret for om de skal tørre å sende barna i barnehagen og de venter også på hvilke tiltak som skal iverksettes. Det kommer nok en del spørsmål i etterkant fra foreldre som vi må være klare for å svare på.

Mandag 20. april

Fredag kom anbefaling fra Helsedirektoratet om gjenoppretting av normal aktivitet på helsestasjonen, i skolehelsetjenesten og svangerskapsomsorgen. Skolehelsesykepleierne går tilbake til skolene og vi på helsestasjonen skal følge vanlig helsestasjonsprogram. Utfordringen vår blir å ha stor nok avstand på venterommet, rengjøring mellom hver bruker og samtidig kunne ha like mange konsultasjoner som vanlig. I tillegg har vi hatt nedsatt drift i flere uker og vi har mange barn som ikke har fått helsekontroller hos lege og helsesykepleier. Disse står fortsatt på vent. Det står ikke noen om hvordan vi skal få kommet a jour med dette i de nye anbefalingene. Dilemmaet er- ha få folk i lokalene av smittevernhensyn, men helst ha full drift. I dag har vi forsøkt å se for oss hvordan vi skal løse dette fremover og hvordan vi skal få til praktisk gjennomføring. Veilederen for de som har en til en konsultasjoner som f eks fysioterapeuter gir oss god informasjon, men det krever tid og plass. I løpet av uken regner vi med å ha plan for gjennomføringen , men det er fortsatt mye som er usikkert.

Tirsdag 21. april

Vi avventer beskjed fra kriseledelsen i kommunen for når vi kan begynne tilnærmet normal drift igjen. Foreløpig gjør vi som tidligere uker og har vaksinasjon og annen nødvendig oppfølging. Jeg kjenner at det er krevende å ikke ha en avklart arbeidssituasjon og ikke helt vite hva som skjer fra uke for uke. Det er på en måte en trøst at de fleste har det slik i sin arbeidshverdag og jeg merker at de foreldrene vi er i kontakt med har stor forståelse for de tiltakene vi har satt inn.

Onsdag 22. april

De kommunale barnehagene i Tønsberg kommune åpnet i går. Jeg opplever en generell positiv holdning til dette både i lokal media og blant foreldre her. Vi stiller oss bak helsemyndighetenes anbefaling om å sende barna i barnehage og på skole og at dette er trygt med de tiltakene som er satt inn.


Torsdag 23. april

Landsgruppa for Helsesykepleiere i NSF streamer live på facebook i dag og snakker om de nye anbefalingene som kom på fredag. Der var det mange nyttige spørsmål som ble besvart. Det ble presisert at anbefalingene er veiledende da det er opptil hver enkelt kommune å se hva slags kapasitet de har til å gjenoppta full drift. Vi i Tønsberg får svar i morgen fra kriseledelsen om hvordan vår kommune skal løse dette.


Fredag 24. april

Vi har fått klarsignal fra kriseledelsen i kommunen til å gjenoppta driften i henhold til helsedirektoratet sine anbefalinger. Vi skal fortsatt la være å ha gruppetilbud og hjemmebesøk.


Mandag 27. april

Vi er tilbake til en mer aktiv drift på helsestasjonen. Det er nå mer aktivitet her da vi skal forsøke å hente inn igjen noen av de kontrollene vi ikke fikk tatt fra 12. mars da driften ble lagt ned til minimum. Det er gode retningslinjer for hva som bør prioriteres og det er en del barn som skal inn til legekontroll her. Vi begynner med de yngste først. Vi har nå fått smittevernstiltakene på plass for å ta imot flere og begynt å kontakte de som skal komme til oss. Det går med mye tid til dette. Samtidig er det veldig hyggelig å kjenne at vi er mer i gang igjen. Foreldre har begynt å sende barna tilbake til barnehagene og i dag er første dag på skolen for de som går i 1.-4. klasse. Jeg har inntrykk av at foreldene er litt lettet over at de kan vende tilbake til en mer vanlig hverdag samtidig som de utrykker spenning for hva som vil skje videre.


Tirsdag 28. april

I dag gjør jeg meg noen tanker om kreativitet. Fra en rutinepreget arbeidshverdag ser vi nye sider ved kollegaer som kommer opp med gode kreative løsninger og kan se detaljer for hvordan vi kan løse nye utfordringer. Det blir verdifullt å ta med seg videre når arbeidshverdagen normaliseres en gang i fremtiden. Det er nå nedgang i aktivitet på Koronaltelefonen i helgen og ukedagene. Kanskje folk begynner å slappe av og tilpasse seg en ny «normal hverdag»? Jeg kan få det inntrykket fra de jeg snakker med her.

NYHETSBREV

Vi sender deg gjerne nyheter på e-post

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

ADRESSE

Teknisk museum

Kjelsåsveien 143

KONTAKT OSS

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00