fbpx
Sommeråpent 10–17 alle dager | Kjøp billett

FLUGSPUREN (FLIGHT TRACKS)

EN: As an almost unique sound feature in Central Europe, the bell ringing of its time made its mark with its unmistakable sound, indicating the time, structure and location of the church as well as the congregation. Today, the ringing of many village and town churches only gives us an impulse in the sound space of modernity. The sound marker "bell ringing" has been replaced by industrialisation and tourism with its accompanying acoustic effects.

The center of sound artist Riek's life is located in Hanau-Steinheim in Germany, directly in one of the approach zones of Germany's largest airport in Frankfurt am Main. In good "westerly" weather, expect overflights every minute.

In order to acoustically trace the flight tracks, the overflights were continuously recorded from the same position from spring to autumn 2014 in a specific period and recording frame.

In March 2010, the Eyjafjallajökull volcano in Iceland erupted. In mid-April, air traffic in Europe came to a standstill for a small window of time...Not only did the sky manage without planes, the soundscape also changed considerably during that period. Almost 10 years later, on 22 March 2020, the federal and state governments in Germany decided on a first lockdown to contain the new type of coronavirus. The associated rules were enforced up to and including 19 April 2020. At the global level, lockdowns were also established. As a result, global air traffic was reduced to an absolute minimum. Almost all aircraft remained grounded during the period.

How does the soundsphere change when an entire society stays at home? When 95% of air traffic is reduced? When the commute to work in one's own car is eliminated? When the garden/backyard/balcony/window becomes the centre of life?

From 28 March to 15 April 2020, the same place as in 2014, the backyard, was recorded acoustically at intervals. In a further step, the recordings were layered on top of each other in a system, compressing the temporal level to a period of time by condensing and overlaying the individual audio tracks. The temporal and spatial compression thus exposes the acoustic quality of the soundscape and, in contrast to air and car traffic, traces a recurrence of natural and social space. And the ringing of bells and the birds are suddenly in the foreground again...

NO: Som et unikt lydlig særtrekk i Sentral-Europa, satte kirkeklokkene sitt preg på omgivelsene med sin umiskjennelige lyd som indikator på tid, struktur, og kirken og menighetens beliggenhet. I dag er kiming fra mange landsby- og bykirker bare en minimal impuls i et moderne lydlandskap. Lydmarkøren “klokkeklang” er erstattet av industrialiseringens og turismens akustiske fotavtrykk.

Det geografiske sentrum i lydartist Riek's liv befinner seg i Hanau-Steinheim i Tyskland, midt i innflyvningstraseen til en av Tysklands største flyplasser i Frankfurt am Main. I godt vær kan man der forvente overflyvninger hvert eneste minutt.

For å fange flytrafikkens akustiske spor, ble overflyvninger kontinuerlig registrert fra samme posisjon, og opptaksramme, i en bestemt periode fra vår til høst 2014.

I mars 2010 brøt vulkanen Eyjafjallajökull ut på Island. I midten av april stoppet flytrafikken i Europa for en periode. Ikke bare klarte himmelen seg uten fly, lydbildet endret seg også vesentlig.

Nesten ti år senere, 22. mars 2020, innførte de føderale og statlige myndighetene i Tyskland den første nedstengingen som et tiltak i møte med  koronaviruset. Restriksjonene ble håndhevet til og med 19. april 2020. På globalt nivå ble det også etablert lockdown. Som et resultat ble den globale flytrafikken redusert til et absolutt minimum og nesten alle fly ble satt på bakken.

Hvordan endres lydsfæren når et helt samfunn slutter å reise ? Når 95% av flytrafikken reduseres? Når pendling til jobb i egen bil forsvinner? Når hagen/ hagen/ balkongen/ vinduet blir sentrum for dagliglivet?

Fra 28. mars til 15. april 2020 ble det gjort lydopptak med intervaller på samme sted som i 2014 – i bakgården. I neste omgang ble lydfilene satt sammen i et bestemt system og tiden ble komprimert til en begrenset periode ved å kondensere og legge de enkelte lydsporene oppå hverandre. Den tidsmessige og romlige komprimeringen avslører på denne måten den akustiske kvaliteten på lydbildet, og i motsetning til fly- og biltrafikk høres nå tilbakekomsten av et naturlig og sosialt rom. Og klokkeklang og fugler trer plutselig i forgrunnen igjen.

Lasse-Marc Riek

Biography

Lasse-Marc Riek (born 1975 in Germany) uses field recording as a means to capture and explore acoustic ecology, bio-acoustics and soundscapes. Since 1997, he has operated internationally, staging exhibitions and concerts, releasing recordings, and delivering lectures and workshops. Diverse venues have hosted his performances: galleries, art museums, churches and Universities. His work has featured on public media, including public radio channels. He has received scholarships and participated in artist-in-residence programs in Europe, the Middle East and Africa. He is co-founder of the label Gruenrekorder, which since 2001 has concentrated on soundscapes, field recordings and electro-acoustic compositions and works in these contexts with artists and scientists on an international level.

NYHETSBREV

Vi sender deg gjerne nyheter på e-post

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet

ADRESSE

Teknisk museum

Kjelsåsveien 143

KONTAKT OSS

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00