Førstekonservator

Telefon: 99104668

Other information

Other information:

Ketil Gjølme Andersen er utdannet historiker (Dr. Art) fra Universitetet i Oslo med forskningsinteresser innen teknikk- og vitenskapshistorie, økonomisk historie, industrihistorie, okkupasjonshistorie og museologi. Hans doktoravhandling fra 2002 handler om teknologiforståelsen til intellektuelle grupper i Tyskland i mellomkrigstiden, blant annet den tyske nasjonalsosialismens holdning til de amerikanske rasjonaliseringsidealene som forbindes med Taylorisme og Fordisme. 

Andersen arbeidet tidligere ved det som i dag heter Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK-senteret). Her var han blant annet tungt involvert i forskning på Norsk Hydros historie. Etter at han ble ansatt ved Norsk Teknisk Museum i 2009 har Andersen i tillegg til og teknikk- og vitenskapshistorie arbeidet med museologiske problemstillinger. For tiden er han med på å skrive en bok om Norsk Teknisk Museum. Boka tar for seg ”teknikkens musealisering” i en norsk kontekst og undersøker blant annet hvordan museets samling er bygget opp. 

Andersen har også initiert et større forskningsprosjekt om virksomheten til Organisation Todt i Norge under andre verdenskrig. Prosjektet undersøker hvordan Norge under krigen ble del av et økonomisk system bygget på tvangsarbeid. Prosjektet skal munne ut i en bok om Organisation Todts virksomhet i Norge og en utstilling om tvangsarbeid. 


Utvalgte publikasjoner: 

“The Second Industrial Revolution and the Establishment of Large-scale Hydro-powered Industry in Norway”, rapportserie, Riksantikvaren, Oslo 2010. 
”Topf & Söhne – Ovnsbyggerne fra Auschwitz”, Historie, nr. 1, 2010.
Flaggskip i fremmed eie. Hydro 1905-1945, Pax, Oslo 2005. 
”En norsk treårsplan? Ole Colbjørnsen, Arbeiderpartiets krisepolitikk og den tyske krisedebatten 1932-1935”, Historisk Tidsskrift, nr. 2. 2003.
Den økonomiske og den teknologiske fornuften. Tysk nasjonaløkonomi mellom Bildung og rasjonalisering, doktoravhandling, Universitet i Oslo, 2002. 
Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år, sammen med Gunnar Yttri, Universitetsforlaget, Oslo 1997. 
”Engineering Cultures: European Appropriation of Americanism”, sammen med Kjetil Jacobsen, Tor Halvorsen og Sissel Myklebust, i M. Hård og A. Jamison: The Intellectual Appropriation of Technology, Discourses of Modernity, 1900-1939.


Utstillinger:

”Dødens ingeniører”. Topf & Söhne – Ovnsbyggerne fra Auschwitz.

 

Felt merket * MÅ fylles ut

     
 

Teknisk museums åpningstider

Åpningstider i skoleåret:
Tir-fre: 9-16 | Lør-Søn: 11-18 | Man: Stengt

Påsken 2018: Lørdag 24. mars - mandag 2. april: kl. 11–18

Stengte dager: Julaften,1. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag og 17. mai.
Les mer om åpningstider

Billetter:
Barn 4-17 år: kr 100 | Voksne: kr 150 | 2v+4b: kr 450 | Les mer om billettpriser

Finn oss
 | Kontaktinfo | Mer praktisk info
Begrenset antall parkeringsplasser.


britiskeflagget 30Information in English
 
     

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3