Foto av aktivitet i Vitensenteret

Vitensenteret 25 år

Fra å være en idé som sprang ut av en plan for å redde vestbanestasjonen har Vitensenteret blitt en institusjon og en meningsbærer for begrepet interaktivitet. 

Les mer …